ponedeljek, 2. december 2019, ob 8.45 uriPZS

Osemdeset let Tomaža Banovca

Obhajanju svojih rojstnih dni je iz več ozirov težko pobegniti. Če ne drugače, te pocukajo za rokav. Bolj zanimivo je, ko takšen datum doleti prijatelja. Zaželiš vse najboljše, dodaš kakšno hudomušno in ponovno ugotoviš, kako minevajo leta. V letošnjem vročem avgustu se nas je zbralo šest prijateljev in dolgoletnih planinskih sodelavcev − zbližale so nas tudi odgovorne naloge pri delovanju Planinske zveze Slovenije −, da počastimo življenjski jubilej prijatelja Tomaža Banovca. Kako na kratko opisati bogato življenjsko pot gorskega sopotnika Tomaža? Prvič sva se srečala in »privezala«, ko sva plezala Jugov steber v Steni, prav tako v avgustu − v poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Klikni na fotografijo za povečavo ...
Rodil se je 29. avgusta 1939 v Ljubljani, njegova mati - velika ljubiteljica gora, ga je zgodaj vpisala v Planinsko društvo Železničar, delal je v mladinskem, markacijskem ter alpinističnem odseku. V letu 1959 smo ga izvolili za načelnika Mladinske komisije pri naši Zvezi. S prijatelji je gradil nove oblike dela z mladimi - izkušnje, ki so jih prijatelji Korošci uveljavili, so se takoj prenesle na celo republiko. Koordinacijski odbori za delo s planinsko mladino so postali vzorec za kasnejše ustanovitve meddruštvenih odborov planinskih društev. Z jugoslovanskimi prijatelji smo organizirali večje prireditve, tabore, pohode, orientacijska, smučarska in druga tekmovanja. Izdelani so bili programi za izvajanje planinske šole za vzgojo, za mladinske vodnike, za delo na osnovnih in srednjih šolah Slovenije. Tako se je gojil planinski podmladek, ki že dolgo vrsto let krepi vrste odbornikov ter predsednikov v matičnih društvih in Zvezi.

Aktivnejše povezave z jugoslovanskimi planinci, prve mednarodne in čezmejne povezave ter izmenjave z mladimi planinci Avstrije, Italije in Velike Britanije so postale stalnica. Pridobili in dajali smo strokovne pobude, vsebine in izkušnje. Tomaž je nato prevzel nove planinske dolžnosti, med drugim izdelavo zemljevidov slovenskega gorskega sveta, tedaj tudi kot poklicni izziv. V tem času je z odliko diplomiral in se zaposlil na Inštitutu za kartografijo. Uvedel je nove metode in tehnologije ter vodil delo pri planinski karti Julijskih Alp (1 : 50.000). Kot propagandist je vodil velike planinske proslave in tabore. Se spomnite, kako smo planinci napolnili halo Tivoli ob naši petinsedemdesetletnici? Sledila je živahna založniška dejavnost, izdajali smo planinske zemljevide, učno literaturo ter vrsto planinskih koledarjev. V letu 1979 je bil izvoljen za predsednika Planinske zveze Slovenije. Ni bilo lahko - za karizmatičnim Mihom Potočnikom. Nadaljeval je njegovo delo in poslanstvo. Na vseh ravneh je Zveza opozarjala na vrednote ter pomen in vlogo planinstva kot ene najbolj zdravih in najcenejših športnih dejavnosti na odprtem prostoru. Opozarjal in utemeljeval je, da so koče in poti potrebne izdatnejše podpore družbe tudi zaradi vse naraščajoče turistične dejavnosti v gorskem prostoru. Njegov največji izziv je bila obnova nekaterih domov, in rad se spominja obnove Triglavskega doma ter Gregorja Klančnika, ki je projekt izvedel. Predsedništvo je odložil leta 1987. Še vedno je delal v založbi in v obdobju od 1989 do 1991, v burnih časih pred razpadom Planinske zveze Jugoslavije, je bil njen zadnji predsednik. Aktivno je sodeloval tudi pri pripravi Zakona o Triglavskem narodnem parku, v letih od 1993 do 2006 je predsedoval svetu Triglavskega narodnega parka.

Njegova poklicna pot je prav tako pestra in zanimiva. Po diplomi se je zaposlil kot vodja Kartografskega oddelka na Inštitutu za geodezijo in fotogrametrijo, v letu 1970 je nato postal direktor Razvojnega inštituta na Geodetskem zavodu, leta 1975 je bil imenovan za namestnika generalnega direktorja Zavoda za družbeno planiranje, zadolžen tudi za prostorsko planiranje, tehnologijo ter informatiko. Leta 1979 je bil imenovan za direktorja Centra SRS za družbeni sistem informiranja in informatiko. Vseskozi je imel status raziskovalca, ki ga je tekoče dokazoval s strokovnimi in znanstvenimi prispevki. Leta 1981 pa je postal direktor Zavoda SRS za statistiko, zdaj Statistični urad RS, ki ga je vodil do upokojitve leta 2003, skupaj dvaindvajset let, tudi v prelomnih časih za našo novo državo. Bil je član raznih teles in odborov Vlade RS, tudi predsednik sveta Agencije RS za plačilni promet (1997-2002).

Bil je pobudnik posebne smeri višješolskega študija za geodetske inženirje, ki jo je na koncu tudi izvedel, pobudnik in soorganizator mnogih posvetovanj s tega področja (geodezija, kartografija, informatika) in avtor slovenskega Topografskega priročnika. Njegovo znanje o pomenu povezovanja registrov in evidenc iz različnih strok je pravi razmah doživelo s prihodom informacijske tehnologije. Z njim je Statistični urad posodobil statistične procese in jih evropeiziral. Jubilant je ves čas vodenja urada skrbel za prilagajanje slovenske statistike mednarodnemu evropskemu okolju. Že leta 1988 je dobila Slovenija svoj »republiški« Zakon o statističnih raziskovanjih, leta 1995 pa kot Republika Slovenija še evropsko urejen sodoben statistični zakon.

Na vsakem od opisanih delovnih mest je z znanjem, učinkovitostjo, prilagodljivostjo ter inovativnostjo skrbel za uvajanje novih vsebin in tehnologij. S svojim znanjem in pripravljenostjo je tako na planinskem kot poslovnem področju delal v stikih s sorodnimi planinskimi in delovnimi organizacijami doma in v tujini. Znal je poiskati zanimivosti, novosti, prednosti, bil je neutruden zagovornik izmenjave znanja in izkušenj ter veliko pisal o tem. Največ tega je opisano v COBISS-u.
Po upokojitvi se je naš jubilant vključil še v delo društev in nevladnih organizacij. Spet predvsem strokovno in dosledno kot marljiv prostovoljec. V Zvezi društev upokojencev je leta 2017 pripravil Memorandum 2018, s katerim ta zveza objavlja svoja stališča politiki, vladi in splošni javnosti. Deluje v Svetu vlade za spremembo in posodobitev davčne nepremičninske zakonodaje in v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami za področje stanovanj.

Za delo v planinstvu je naš jubilant med drugimi planinskimi priznanji prejel plaketo PZS (1989), pred tem v letu 1983 Bloudkovo plaketo in leta 2003 plaketo "štirje srčni možje", kot tudi naziv Častni član PZS. Za dolgoletno in zaslužno delo na področju statistike in informatike ter v strokovnih društvih, še posebej v Planinski zvezi Slovenije, je leta 2002 prejel srebrni častni znak svobode RS. Naziv častni član so mu podelili Zveza geodetov Slovenije (1983), Zveza geodetov Jugoslavije (1988), Inženirska zbornica Slovenije (2003), dobil je Blejčevo statistično priznanja (2014). Eurostat mu je podelil posebno priznanje za prispevek k prilagajanju slovenske statistične ureditve evropski.

Tomaž si brez dvoma za svojo bogato življenjsko pot in delo zasluži vse spoštovanje in priznanje. Kot človeku širokega srca mu želim še nadaljnja uspešna in zadovoljna leta.

Danilo ŠkerbinekPrispevek je objavljen v novembrski številki Planinskega vestnika (2019).

 


Januarski Vestnik o etiki v gorah

Januarski Vestnik o etiki v gorah

torek, 17. januar 2023

Zakoračili smo v novo leto, v nov letnik. Januarska tema meseca je posvečena etiki v gorah. V temi boste lahko prebrali pet zapisov o etiki v gorah - od pozdravljanja, obnašanja na poteh do iskrenosti v stenah. Mire Steinbuch je vse lepo uredil in imamo res kakovostno temo, ki smo si jo želeli že nekaj časa.

Miren božič in SREČNO 2023!

Miren božič in SREČNO 2023!

ponedeljek, 19. december 2022

Si predstavljate svet, v katerem vse poti vodijo proti soncu? Svet, v katerem so sledi, ki jih puščamo, kažipoti tistim, ki so zašli ali tavajo v megli? Naj bodo naše sledi takšne, kot je markacija, ki nam pokaže pot iz megle – pa naj bodo to nasmehi, ponujene dlani, stopinje v snegu, zgodbe, ki jih napišemo na papir, ali fotografije, od katerih ne moremo odtegniti oči. Naj bodo naše poti kažipoti, ki vodijo proti soncu … Spoštovane bralke in bralci Planinskega vestnika, miren božič vam želimo in vse dobro v letu 2023! Uredništvo

Decembrski Planinski vestnik o prezrtem alpinistu

Decembrski Planinski vestnik o prezrtem alpinistu

nedelja, 18. december 2022

Decembrska tema meseca je posvečena prezrtemu alpinistu izpred prve svetovne vojne, ki je med drugim v svojih zapiskih dejal: "Zmagovalec je tisti, ki je nekaj naredil iz sebe." Toda, kdo je bil Klodwig Tschada (1892-1918) in kaj je vse preplezal? Raziskovanja se je lotil seveda naš Dušan Škodič, ki je prišel do zelo zanimivih podatkov in vse to tudi objavljamo.

Iskanje med novicami