Navodila

Za pisce Z nami na pot

V Planinskem vestniku želimo našim bralcem sistematično predstaviti čim več zanimivih gorskih območij pri nas in v tujini. Te predstavitve naj bodo napisane vabljivo in informativno. Bralcem želimo širiti obzorja, tj. poznavanje gora, hkrati pa podati tudi dovolj informacij, da se bodo lahko podali v opisane kraje.

Predstavitev naj bo namenjena predvsem planincem-pohodnikom, ki so sposobni samostojno hoditi po markiranih poteh naših gora. Opis naj jih zvabi in jim omogoči, da bodo v opisanem območju lahko preživeli nekaj dni ali kar svoj dopust. Opisati je treba tudi možnosti, ki jih območje ponuja družinam z otroki. Taka je namreč večina naših bralcev. K temu osrednjemu delu opisa so lahko dodani še opisi posebnosti, kakršne zanimajo posamezne skupine gorskih navdušencev: alpiniste, proste plezalce, soteskarje, turne smučarje, feratiste oziroma opis česar koli je na tistem območju možnega.

Predstavljena območja je najbolj smiselno zaokrožiti okoli kake doline ali znanega turističnega kraja. Ni pa to obvezno pravilo, razmere na terenu so lahko tudi drugače urejene. Primer: če opisujemo Kranjsko Goro in okolico, je smiselno vključiti tako Julijce kot Karavanke nad njo. Manj smiselna bi bila tam ena predstavitev o Karavankah in druga o Julijskih Alpah.

Osnovna predstavitev bo objavljena na 3-6 straneh, zato ne smete napisati preveč! Tri tipkane strani ali 10.000 znakov s presledki so zgornja meja. Besedilo naj bo zanimivo za branje. Uvod je lahko krajši opis kakega doživetja med turo na tem območju, kake zgodovinske ali naravne posebnosti ali pa kar zemljepisni opis. Napisano naj bo vabljivo, bralec naj dobi skomine, da bi kar takoj šel tja!

Poleg glavnega članka, tj. predstavitve območja, lahko objavimo še enega ali več "pomožnih" člankov, tj. člankov, ki so povezani s predstavljenim območjem. To so lahko odpisi doživetij ali kakih posebnosti. Predstavitev območja na ta način postane osrednja tema posamezne številke Planinskega vestnika.

Fotografije so bistven del objave. Praviloma bomo objavili eno celostransko in dve do tri manjši. Če dobrih fotografij nimate, nam prosimo namignite, kaj bi bilo primerno prikazati in kdo bi utegnil imeti dobre fotografije. Zahteve za foto material najdete pri navodilih za avtorje fotografij.

Krajše zanimivosti ali posebnosti bomo objavili v posebnem okvirju, da bodo grafično poudarjene. Tukaj lahko opišete recimo krajšo anekdoto, kako zgodovinsko ali naravno posebnost, zgodbo, pretečo nevarnost na turi ipd.

Tehnični detajli oz. koristni napotki morajo biti nabiti z informacijo: kako do izhodišča (če je v tujini tudi, kako do tja iz Slovenije), o kočah (telefoni, obratovalni čas), kratek seznam ostalih zanimivih poti (npr. če pišemo o Hanzovi na Prisojnik, telegrafsko omenimo še: Kopiščarjeva pot skozi okno, zelo zahtevna zavarovana, 3-4 ure, Pot po zahodnem grebenu, zahtevna, 2.30-3 ure), lokalne posebnosti (voda ni pitna, ipd.), skratka vse, kar utegne obiskovalca zanimati.

Zemljevid ali skico bo naredil naš kartograf. Od vas potrebujemo predlogo, najbolje v merilu 1 : 50.000 ali 1 : 25.000 in na posebni kopiji vrisane pomembne podrobnosti, ki naj jih
kartograf poudari. Preden bo šel zemljevid v objavo, vas bomo seveda prosili za pregled in odobritev. Spodaj je vzorec zemljevida.

K predstavitvi območja sodijo tudi opisi nekaj tur, ki bodo objavljeni na sredini revije v standardnem formatu, primernem za iztrganje in samostojno uporabo na terenu. Za opis posamezne ture je na razpolago en list A4 oz. dvakrat po A5 (prednja in zadnja stran).

Seveda se avtorji ne smejo ukvarjati z oblikovanjem opisa. Od njih potrebujemo zgolj besedilo in sicer v naslednjih dolžinah:

Naslov: Ime cilja, višina in nekaj besed
Pogorje ali širše območje: naziv
Uvod: do 600 znakov
Zahtevnost: stavek ali dva
Oprema: stavek ali dva o potrebni opremi
Višina: v metrih
Višina izhodišča: v metrih
Višinska razlika: to naj bo vsota vseh vzponov in sestopov
Območje/pokrajina: širša geografska lokacija, npr. Gorenjska, Dolomiti ipd.
Izhodišče: kako do izhodišča
Koče: seznam koč, njihova višina, telefonska številka
Časi: potrebni časi za turo (do 1000 znakov)
Sezona: do 300 znakov
Vodniki: seznam dveh ali treh najbolj uporabnih vodnikov, po možnosti v slovenščini (do 150 znakov)
Zemljevidi: do trije najbolj uporabni zemljevidi
Opis poti: do 2500 znakov
Za različne vrste tur so lahko seveda tudi nekatere točke izpuščene, druge pa dodane. Edina omejitev je le razpoložljivi prostor - nobeden opis ne sme biti večji od teh dveh okvirjev velikosti A5.
Drugo pomembno načelo pa je načelo uporabnosti opisa. Bodite čim krajši, jedrnati, opustite vse, kar ni potrebno za izvedbo ture. Take vsebine sodijo v članke, ne v opise.

Zemljevid bo narisal kartograf uredništva, avtorje prosimo za podlago njemu v pomoč. Namesto zemljevida je lahko tudi skica.
Prosimo tudi za predlog informativne fotografije za na prvo stran opisa.