petek, 26. januar 2018, ob 8.45 uriPZS

Seja UO prvič v novih prostorih PZS v Ljubljani

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 19. seji sestal 25. januarja 2018 v novih prostorih PZS v Ljubljani. Podpisana sta bila dogovor o sodelovanju z GIZ pohodništvo in kolesarjenje ter pogodba z novima selektorjema obeh reprezentanc v športnem plezanju. UO se je posvetil tudi tekočim aktivnostim, vsebinskemu in finančnemu načrtu za 2018, delu volilne komisije, PUS Bavšica in drugim temam.

Klikni na fotografijo za povečavo ...
Prisotnih je bilo 19 od 23 članov upravnega odbora, kar je skoraj 83-odstotna udeležba. Zbrani so si uvodoma ogledali nove prostore Planinske zveze Slovenije na naslovu Ob železnici 30 a, ob čemer je predsednik Bojan Rotovnik izpostavil željo, da novi prostori ne bodo le novi sedež planinske organizacije, ampak z organizacijo čim večjega števila aktivnosti tudi dom slovenskih planincev. Svečano odprtje in dan odprtih vrat PZS bosta 27. februarja ob 125. obletnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva, predhodnika PZS.

19_seja_uo_pzs_giz_foto_manca_cujez
Predsednik skupščine GIZ pohodništvo in kolesarjenje Ivan Hribar in predsednik PZS Bojan Rotovnik po podpisu dogovora o sodelovanju (foto Manca Čujež)

Na seji sta bila prisotna predstavnika GIZ pohodništvo in kolesarjenje. Direktor Marko Lenarčič je orisal njihovo promocijsko dejavnost na mednarodni ravni, generalni sekretar PZS Matej Planko pa je predstavil načrte o sodelovanju GIZ in PZS. Predsednik skupščine GIZ Ivan Hribar in predsednik PZS Bojan Rotovnik sta podpisala dogovor o sodelovanju.

Uvodoma je bil potrjen zapisnik 18. seje UO PZS, predstavljene so bile aktivnosti PZS od pretekle seje, informacije o ustanovitvi Evropskega združenja planinskih organizacij in aktivnosti PZS pri obnovi planinske koče na Korošici.

Podano je bilo soglasje k imenovanju selektorjev obeh državnih reprezentanc v športnem plezanju – selektor članske reprezentance je ostal Gorazd Hren, selektor mladinske pa Anže Štremfelj. Z njima in načelnikom Komisije za športno plezanje PZS Alešem Pircem je predsednik Rotovnik podpisal pogodbo za naslednje štiriletno obdobje.

19_seja_uo_pzs_reprezentanca_sportno_plezanje_foto_manca_cujez
Selektor članske reprezentance v športnem plezanju ostaja Gorazd Hren (na fotografiji med podpisom pogodbe Hren, predsednik PZS Rotovnik in načelnik KŠP PZS Aleš Pirc), selektor mladinske pa Anže Štremfelj. (foto Manca Čujež)

UO je potrdil podrobni finančni načrt PZS za leto 2018, podano je bilo soglasje k vsebinskim načrtom komisij in sprejet podrobni vsebinski program dela za leto 2018. Predsednica Volilne komisije PZS Antonija Valenčič je podala informacijo, da se bo na skupščini PZS glasovalo za enotno kandidatno listo v sestavi predsednik PZS Jože Rovan ter kandidate za podpredsednike Mira Eržena, Ireno Mrak, Romana Ponebška in Martina Šolarja. Do 5. februarja volilna komisija zbira prijave kandidatov za člane upravnega in nadzornega odbora ter kandidate za predsednike meddruštvenih odborov PD za mandatno obdobje 2018–2022.

Člani UO so potrdili osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS in pooblastili Odbor za pravne zadeve PZS, da po javni razpravi, ki bo trajala do 28. februarja, pripravi končni predlog sprememb in dopolnitev, ki se bo obravnaval na skupščini PZS 21. aprila 2018. Prav tako so potrdili prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti.

Člana Programskega sveta PUS Bavšica Vanja Blažica in Uroš Kuzman sta predstavila delovanje Planinskega učnega Bavšica v letih 2010–2017 ter Gospodarski načrt PUS Bavšica in Dolgoročni vsebinski načrt in načrt investicij v PUS Bavšica 2018–2027, UO je potrdil oba dokumenta. Član uredniškega odbora Dušan Škodič je opisal zadnje desetletje Planinskega vestnika, čas velikih sprememb za to najstarejšo slovensko revijo, ob skorajšnji 123-letnici izdajanja pa se revija seli na novo spletno stran planinskivestnik.pzs.si, kjer je dostopen tudi celoten digitalni arhiv revije.

19_seja_uo_pzs_ljubljana_foto_manca_cujez
Seja UO PZS prvič v novih prostorih Planinske zveze Slovenije v Ljubljani (foto Manca Čujež)

V planinsko organizacijo so bila sprejeta tri nova društva: Ambifija, društvo za športe v naravi, iz Medvod (mentor PD Vrhnika), Plezalni klub Žirovnica (mentor PD Radovljica) in Društvo za razvoj turnega smučanja iz Preddvora (mentor PD Tržič). V PZS je zdaj včlanjenih 290 društev in klubov. UO je dal soglasje k spremembam in dopolnitvam Pravilnika vodnikov PZS, ki ga je 25. novembra 2017 sprejel zbor vodnikov PZS.

Za konec so bile podane informacije o delovanju slovenske planinske skupine v Porabju ter sprejet predlog predsednika, da PZS skupaj z nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami državi poda pobudo za spremembe Sistema vpisa društev v Register dejanskih lastnikov in za spremembe predloga novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Zadnja seja UO PZS v mandatnem obdobju 2014–2018 bo 15. marca 2018 v Ljubljani.

Manca Čujež

Fotogalerija

Avtor: Manca Čujež
Poletna številka o sončnih žarkih v gorah - preventiva in posledice

Poletna številka o sončnih žarkih v gorah - preventiva in posledice

torek, 12. julij 2022

V tokratni temi meseca dvojne številke Planinskega vestnika smo se posvetili nevarnostim sončnih žarkov v gorah, zdravstvenim posledicam čezmernega izpostavljanja soncu, delimo pa tudi primerne napotke za preventivo, kajti sončnemu UV-sevanju se ni mogoče v celoti izogniti in to tudi ni cilj, ker je gibanje na sončni svetlobi koristno in potrebno.

Junijski Vestnik o požarni varnosti v kočah

Junijski Vestnik o požarni varnosti v kočah

petek, 17. junij 2022

V junijski številki Planinskega vestnika smo se v temi meseca posvetili požarni varnosti v planinskih kočah. Med leti 2017 in 2021 so namreč v zgolj treh letih in pol na območju Kamniško-Savinjskih Alp zgorele tri čudovite in zelo priljubljene planinske koče, Kocbekov dom na Korošici, Frischaufov dom na Okrešlju in Mozirska koča na Golteh.

Majski Vestnik 2022 o vodah v Alpah

Majski Vestnik 2022 o vodah v Alpah

sreda, 18. maj 2022

V majski številki Planinskega vestnika so tema meseca vode v Alpah. Alpski vodni krog lahko opišemo v obliki sistema - padavine, ledeniki, reke, zajetja podzemnih voda, jezera, reke z mokrišči. Območja tekočih voda so bila zaradi oskrbe z vodo in ekonomskih potencialov od nekdaj zanimiva za človeka in njegove dejavnosti. Alpske reke so pomemben vir pitne vode, zaradi svoje obilnosti pa so še danes razvojni dejavnik za več kot 14 milijonov ljudi, ki živijo na neposrednem območju Alp.

Iskanje med novicami