torek, 31. maj 2016, ob 18.30 uriPZS

Srečanje uredništev Planinskega vestnika in Hrvatskega planinarja

Na sedežu PZS v Ljubljani smo se v ponedeljek, 16. maja, srečali člani uredništev revij Planinski vestnik in Hrvatski planinar z namenom izmenjave izkušenj in možnosti skupnega sodelovanja pri reviji vnaprej.

Klikni na fotografijo za povečavo ...
Od zadnjega skupnega srečanja leta 2003 na Otočcu je minilo 13 let in smo se zato še toliko bolj potrudili za zanimive teme in udeležbo na letošnjem. Na tokratnem sestanku, ki ga vodil urednik PV Vladimir Habjan, je sodelovalo pet članov uredništva revije Hrvatski planinar in njihova dva zunanja sodelavca (urednik Alan Čaplar, Ivan Hapač, Krunoslav Milas, Vlado Božić, Faruk Islamović, Damir Šantek, Ivana Eterović), sedem članov uredništva Planinskega vestnika (urednik Vladimir Habjan, Irena Mušič Habjan, Emil Pevec, Mateja Pate, Dušan Škodič, Mire Steinbuch, Zdenka Mihelič) in strokovna sodelavka PV Hedvika Petkovšek.

Urednika PV in HP, ki sta oba začela z urednikovanjem teh revij leta 2001, sta predstavila prisotne in uredništvo sicer, zadolžitve članov uredništva, delo in potek priprave revije, zbiranje člankov, pisanje, sestanke, zvrsti člankov in vsebine v reviji, pridobivanje fotografij in avtorjev, lektoriranje, postavljanje, pregledovanje, korekture ..., cilje revije, število naročnikov in naklado. Prav tako sta obe reviji digitalizirani, kar je velika prednost revij. HP je na podlagi digitalizacije, zaključene v letu 2008 izdal tudi CD z vsemi dotedanjimi številkami in knjigo Antologija Hrvatskog planinara 1898-2008. Vse številke pa so tako kot številke PV tudi na spletu, kamor dodajajo HP razen zadnjega leta.

pv_pzs_srecanje_pv_hp_2016_foto_vladimir_habjan 

Fotografija za spomin - udeleženci srečanja uredništev revij Planinski vestnik in Hrvatski planinar. (foto Vladimir Habjan)

Urednik PV je poudaril pomen načrtnega dela, izdelanega plana za Temo meseca (vpeljali smo jo leta 2006) in za ture/izlete v sredici Z nami na pot (vpeljano leta 2010) doma in v tujini za celo leto vnaprej. Večina člankov PV naroči. Izpostavil je pomembnost dobre fotografije, za katere ima PV največji arhiv na PZS; in pomembnost dobrega sodelovanja uredništva na vseh ravneh ustvarjanja revije. Prav tako je Vlado omenil kolumne kot zelo dobrodošlo zvrst v PV. Mire je razložil načrtno delo glede intervjujev, priprave nanje, izbiranje sogovornikov in izbiranje intervjujev (veliki, manjši, portret) za posamezno številko. Mateja je predstavila vsebino posamezne Teme meseca (primer na Prehrani v gorah), kako urednik zastavi delo, kakšni članki bodo, kdo avtorji itd. Sestanki so redno mesečno okoli 20. v mesecu (ocena številka, PZS, uredniške zadeve, priprava naslednje številke). Hedvika je navedla število naročnikov (trenutno 3907, od tega 49 v tujini), ostalo je v prosti prodaji (PZS, Pošta, trafika in sedaj poskusno na bencijskih servisih); naklada majske št. je 4850. Imamo spletno stran, spletno stran za kazalo in FB stran.

Hrvatski planinar izhaja od leta 1898, tri leta za PV (1895), in kot je dejal urednik Čaplar, mu je Planinski vestnik že od prve številke vzor. Tako tudi sedaj, pravi urednik HP, ki je pohvalil PV in predvsem Vlada, ki je odlično izpilil uredniško delo in revijo postavil na visoko kvalitetno mesto. HP izide v 1700 izvodih, 1500 je naročnikov - med njimi so vsa društva, člani Planinske zveze Hrvaške (HPS), ki morajo biti naročniki obvezno. Velikost je B5, št. strani je 48. Pri nižji ceni revije veliko doprinese HPS - tajnik revije je Darko Berljak, sicer tajnik HPS, poskrbi za vse finance, tako da urednik nima s financami nobenega opravka. Nimajo veliko sodelavcev piscev, nimajo veliko naročenih člankov, prevladujejo potopisi (veliko iz tujine). Sestankov uredniškega odbora nimajo pogosto, le na tri do štiri mesece, na katerih predebatirajo le problematične članke. Nimajo kakšne osrednje teme in običajno ne delajo intervjujev. Grafičnega urednika nimajo posebej, to delo opravlja urednik Čaplar. Lektorsko delo poteka drugače kot pri PV, imajo pa prav tako na koncu korektorja oz. dva. Tako kot pri PV vsi to delajo ljubiteljsko.

pv_pzs_srecanje_pv_hp_2016_foto_zdenka__mihelic 

Zadnja številka Planinskega vestnika in prva številka Hrvatskega planinarja, kjer so že takrat zapisali, da jim je Planinski vestnik vzor. (foto Zdenka Mihelič)

Glede sodelovanja smo se dogovorili, da bomo v PV po možnosti predstavili zanimive pohode/izlete/ture na Hrvaškem, in sicer najverjetneje kakšnega izmed desetih predlogov društvenih izletov za izvedbo v hrvaških gorah. Za prevajanje bo poskrbel PV. V PV bomo predstavili pot Via Dinarica (podobno kot je Via Alpina po Alpah, www.viadinarica.com; ima 57 etap iz Slovenije do Albanije, želja je trasirati jo do Trsta, kjer se začne Via Alpina). V PV bomo v rubriki Literatura/Prebrali smo predstavljali knjige in zemljevide HPS po načinu, kot utečeno poteka v PV. Urednik PV je povabil prisotne člane uredništva HP s sodelavcema k pripravi kakšnega članka za objavo v PV. Prav tako je urednik HP poudaril, da smo dobrodošli s članki tudi člani uredništva PV. HP je zainteresiran za članke glede dneva slovenskih planincev in ključnih akcij PZS v letu, za predstavitev slovenske planinske literature in za predstavitev slovenskih gora v njihovi reviji, saj zares veliko hrvaških planincev obiskuje slovenske gore.

Predstavnikom HP smo podarili promocijski material PZS, PV in I feel Slovenia Urada Vlade RS za komuniciranje, vsakemu tudi zemljevid Triglav, knjigo Gola gora Vikija Grošlja in majsko številko PV. HP je predstavnikom PV podaril knjigo Antologija Hrvatskog planinara 1898-2008 in za arhiv veliko knjigo o HPS.

Naslednje srečanje bo organiziral Hrvatski planinar, najverjetneje v Zagrebu.

Zdenka Mihelič


Aprilski Vestnik s starejšimi planinci v gore

Aprilski Vestnik s starejšimi planinci v gore

torek, 16. april 2024

V aprilski številki Planinskega vestnika smo se posvetili starejšim planincem in goram. Kar nekaj starejših gornikov smo povabili, da so z nami delili svoja razmišljanja pa tudi življenjski moto. Objavljamo priporočila zdravnice za telesno aktivnost starejših in izkušnje planinske vodnice o vodenju mlajših in starejših - kakšne so razlike, kaj pa je skupno vsem.

Marčni Vestnik posvečen Radu Kočevarju (1928-2024)

Marčni Vestnik posvečen Radu Kočevarju (1928-2024)

ponedeljek, 18. marec 2024

Prvi del marčne številke Planinskega vestnika smo posvetili letos preminulemu našemu legendarnemu in neustavljivemu alpinistu Radu Kočevarju (1928-2024). "S slovesom Rada Kočevarja smo tako izgubili zadnjega in brez dvoma najmočnejšega predstavnika generacije, ki je v času po vojni postavila nove smernice razvoju alpinizma pri nas kljub začetnemu odporu starejše generacije plezalcev," pravi Jure Krejan Čokl.

Februarski Vestnik se spominja odprave na Tirič Mir

Februarski Vestnik se spominja odprave na Tirič Mir

sreda, 14. februar 2024

Februarska številka Planinskega vestnika se spominja skupne slovenske-poljske alpinistične odprave iz leta 1978 na Tirič Mir, ki je s 7708 metri najvišji vrh pogorja Hindukuš in hkrati najvišji vrh izven Himalaje in Karakoruma, po višini pa triintrideseti na svetu.

Iskanje med novicami