sreda, 10. december 2014PZS

S plačilom članarine izražamo tudi pripadnost planinski organizaciji

V prihajajočem obdobju 2015–2018 bodo v članarini PZS veljale nekatere novosti, zato smo se v uredništvu potrudili in za vas priskrbeli lepo število odgovorov, ki nam jih je posredoval Tone Jesenko, predsednik odbora za članstvo PZS, za kar se mu zahvaljujemo. Upamo, da smo s prispevkom odgovorili tudi na mnoga vaša vprašanja. Prepričani smo, da so novosti dovolj privlačne, da dilem o včlanitvi v planinsko društvo ne bo.

Klikni na fotografijo za povečavo ...
Kakšne novosti prinaša članarina PZS v letu 2015? 
Bistveni novosti članarine PZS za novo triletno obdobje sta zavarovanje za stroške reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini za vse kategorije članstva PZS. Za člane A+ velja kritje za ves svet, za vse ostale kategorije članstva pa v Evropi in Turčiji.

Ali lahko v par točkah strnete prednosti članarine za novo obdobje - zakaj naj bi se obiskovalec gora včlanil v planinsko društvo in s tem v PZS? Zavarovanje je le ena od ugodnostih, ki jih zagotavlja planinska organizacija svojim članom. Nudi jim tudi popust pri prenočevanju v slovenskih in mnogih tujih planinskih kočah, različne popuste pri nakupu planinskih edicij in opreme, popust pri vstopnini v Slovenski planinski muzej ... Vsak član s plačilom članarine izraža pripadnost planinski organizaciji in podpira različne dejavnosti, ki jih slovenski planinci izvajamo v korist vseh ljubiteljev gora. Med temi velja izpostaviti več kot 5000 različnih aktivnosti planinskih društev letno, skrb za urejenost mreže 9882 km planinskih poti, ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč, projekte s področja preventivne dejavnosti in še kaj. Danes je sicer najlaže biti nečlan. Slehernemu so, ne glede na članstvo v planinski organizaciji, na voljo označene in urejene planinske poti, obnovljene planinske koče in bivaki, ki sestavljajo planinsko omrežje. Vsakemu so na voljo tudi vodniška in strokovna literatura, zemljevidi idr. Tako se mnogi radi "šlepajo" na račun predanega planinskega članstva.

Katere kategorije planinske članarine bodo sedaj ponujene? Glede kategorij članarine ni sprememb. Ostajajo vse dosedanje kategorije A+, A, B, B1 (upokojenci - starejši od 65 let), S + Š (srednješolci in študenti), P + O (predšolski in osnovnošolski otroci) in OPP (osebe s posebnimi potrebami).

Kako to, da je bila izbrana zavarovalnica Adriatic Slovenica? Razpisna dokumentacija je bila junija posredovana enajstim zavarovalnicam, ki delujejo v Sloveniji. Med pogajanji je bila med najugodnejšimi tremi izbrana zavarovalnica Adriatic Slovenica. Glede na številne pripombe članstva na dosedanjo planinsko članarino smo želeli, da bi poleg klasičnih oblik zavarovanja, ki jih nudimo preko članskih ugodnosti, članom zagotovili tudi 24-urno asistenco za primer morebitnega reševanja v tujini. Zavarovalnica Adriatic Slovenica je na razpisu edina ponudila to storitev za vse vrste članstva.

Za katere planinske dejavnosti, katere zavarovalne primere in za kakšne zneske bodo člani zavarovani v posameznih kategorijah članarine? Nezgodno zavarovanje za vse člane je krito za ves svet! V okviru zavarovanja stroškov reševanja za tujino imajo člani A+ zagotovljeno kritje za cel svet, za ostale kategorije članov pa je območje kritja omejeno na Evropo in Turčijo, brez Slovenije. Enako velja tudi v okviru zavarovanja odgovornosti. Poleg ostalih določil, ki so podrobneje opredeljena v navodilih PZS, je zavarovalno jamstvo podano v času opravljanja planinskih dejavnosti. Da bi bil odgovor čim bolj natančen in kratek, je najbolje, da navedem kar tabele za nezgodno zavarovanje, stroške reševanja z vključeno asistenco ter zavarovanje odgovornosti.   

Nezgodno zavarovanje članov
  Zavarovalne vsote (EUR)
                                    Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani B, B1,   S + Š Člani      P + O
Nezgodna smrt 25.000 15.000 5.500 *
Invalidnost 75.000 50.000 8.500 8.500
Območje kritja svet svet svet svet
  * Zakonodaja ne dopušča zavarovanja otrok do 15. leta za nezgodno smrt, imajo pa zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1500 EUR.

Stroški reševanja v gorah
  Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani B, B1, S + Š Člani P + O
Stroški reševanja 25.000 15.000 3.000 3.000
Zdravstvena asistenca za tujino 10.000 10.000 3.000 3.000
Območje kritja Ves svet, razen Slovenije Evropa in Turčija, razen Slovenije Evropa in Turčija, razen Slovenije Evropa in Turčija, razen Slovenije

V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila poškodovanega v Slovenijo v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva. Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6500 m, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 5000 m.

Pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine; treking do 6.500 metrov nadmorske višine; gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po UIAA težavnostni lestvici); alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah; turno kolesarjenje: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi; turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja); krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti; prostovoljno vodništvo; prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev. Kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije; dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih. Zavarovalno kritje ne velja za: alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo po UIAA lestvici (plezanje posameznika brez varovanja); urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih, itd.); člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno; tekmovanja, razen kadar  je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji; izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in heliskiingu; v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so: spust, downhillfreeride ter druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Zavarovanje zasebne odgovornosti članov
  Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani, B, B1, S + Š, P + O
Zavarovanje odgovornosti (enotna zavarovalna vsota) 150.000 120.000 50.000
Območje kritja svet Evropa in Turčija Evropa in Turčija

Enotna zavarovalna vsota pomeni, da je do limita zavarovalne vsote krita odgovornost za poškodovanje oseb in/ali poškodovanje stvari.

Zakaj se nekatere članarine povečujejo in katere vrste so to? Članarina PZS se zadnja tri leta ni spremenila. V Planinski zvezi praviloma vsaka tri leta opravimo izbor zavarovalnice za zavarovanje članov, hkrati pa se predlaga tudi uskladitev članarine z inflacijo. Po podatkih statističnega urada je medletna inflacija v Sloveniji od septembra 2011 do septembra 2014 znašala 5,1 odstotka, zato del povišanja članarine sledi temu. Drugi del povišanja članarine pa je namenjen pokrivanju stroškov zavarovanja članov, ki bodo nastali z uvedbo asistence za reševanje v tujih gorah in zdravstveno asistenco v tujini. Ker gre za dodatno in novo ugodnost za člane PZS, bo PZS v naslednjem letu imel za cca 44.000 EUR višji strošek zavarovanja članov. Ta strošek se bo pokril iz dela članarine, ki ga dobi PZS. Ne nazadnje je tudi sponzorskih sredstev in donacij za planinstvo na vseh nivojih vse manj, prav tako sredstev iz javnih financ. Vedno bolj smo se primorani opirati na lastna sredstva - na članarino. Predlagan je naslednji dvig članarine: B članarina se poveča z 22 na 25 EUR, B 1 s 16,5 na 18,5 EUR, S + Š s 14 na 16 EUR in P + O ter OPP s 6 na 7 EUR. Višini članarin A+ in A ostaneta enaki.

V čem je izboljšava zavarovanja z asistenco za reševanje v tujini in asistenco za zdravstveno zavarovanje v tujini od prejšnjih let? Ključna novost v letu 2015 je uvedba asistenčne storitve v okviru zavarovanja za stroške reševanja za tujino ter dodatna zdravstvena asistenca za tujino v primeru reševanja. Doslej so bili vsi člani PZS prav tako zavarovani za stroške reševanja v tujini, a so morali te stroške sami pokriti, nato pa so jih do višine zavarovalne vsote uveljavljali pri zavarovalnici. Po naših informacijah so vsi, ki so uveljavljali tovrstno zavarovanje z vso ustrezno dokumentacijo, prejeli izplačila zavarovalnice brez zapletov, a so vseeno morali vsaj za mesec ali dva založiti nekaj tisoč evrov, kar pa lahko za koga predstavlja tudi veliko težavo. V nasprotju s tem načinom pa se pri 24-urni asistenci obvesti klicni center zavarovalnice, ki nato prevzame urejanje reševalne akcije. Tako ima zavarovana oseba manj logističnih težav, predvsem pa ji ni treba plačevati stroškov reševanja, saj jih do zavarovalne vsote krije zavarovalnica. Zavarovanje stroškov reševanja za tujino z vključeno 24-urno asistenco ter dodatno zdravstveno asistenco za tujino je vezano na izvajanje planinskih dejavnosti, ki so natančneje opredeljene v navodilih PZS in ki jih običajno zavarovanje za zdravstveno asistenco v tujini ne krije (alpinizem, športno plezanje, turno smučanje itd).   V primeru reševanja ima član tudi krite stroške zdravljenja do dogovorjenih limitov za posamezno vrsto članarine. Z letom 2015 bo tudi planinskim društvom omogočeno, da bodo lahko dodatno nezgodno zavarovala svoje aktivnosti (akcije markacistov, tekmovanja ...).

V čem bodo glavne razlike zavarovanja kategorije A in A+ in zavarovanja, ki ga nudi avstrijska planinska organizacija OeAV za svoje člane?  OeAV nudi za svoje člane enoten obseg zavarovalnega kritja, ki obsega zavarovanje stroškov reševanja do 25.000 EUR za ves svet, zavarovanje zdravstvene asistence za tujino do 10.000 EUR  ter zavarovanje odgovornosti z zavarovalno vsoto 3.000.000 EUR  za območje Evrope. Obseg zavarovalnega kritja za člane A in A+ bo v letu 2015 prav tako vključeval zavarovanje za stroške reševanja v tujini do 25.000 EUR  za A+ in do 15.000 EUR za člane A z vključeno 24-urno asistenco ter dodatno zdravstveno asistenco za tujino z zavarovalno vsoto 10.000 EUR  v primeru reševanja. Prav tako bodo člani imeli kritje za zavarovanje odgovornosti z zavarovalno vsoto do 150.000 EUR (člani A+ celo z območjem kritja za ves svet). Poleg tega pa so člani PZS tudi dodatno nezgodno zavarovani za primer nezgodne smrti in za invalidnost v okviru dogovorjenih zavarovalnih vsot (člani A+ npr. z zavarovalno vsoto 25.000 EUR za nezgodno smrt in 75.000 EUR za invalidnost), kar jim članstvo v OeAV ne nudi.

Kakšna je povezava zavarovanja PZS in Naveze? Informacijski sistem Naveza uporabljamo že tri leta. Planinskim društvom priporočamo, da podatke o članih vnesejo v informacijski sistem Naveza ali jih pošljejo po elektronski pošti še isti dan, ko je bila vplačana članarina. Seznami članov, ki jih bodo društva poslala na predpisanem obrazcu na e-naslov clanarina@pzs.si, bodo najpozneje v treh delovnih dneh vneseni v informacijski sistem Naveza. Za vse člane PZS, ki bodo vneseni v Navezo, se podatki avtomatsko prenesejo na zavarovalnico. Poleg omenjenega omogoča Naveza poenostavljeno poročanje za obračune. Članom bo tudi omogočeno, da lahko sami preverijo, ali imajo že sklenjeno zavarovanje. Sami lahko aktivirajo zavarovanje, če jih društvo še ne bo vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki znamkici za članarino bo koda za aktivacijo zavarovanja.

Ali bodo člani zavarovani za vse pohode in na vseh planinskih poteh - od izhodišča do sestopne točke? Tudi če ne gredo s planinskim društvom, ampak sami oz. s prijatelji? Zavarovalno jamstvo je omejeno izključno na izvajanje planinske dejavnosti, torej od izhodišča ture do sestopne točke ne glede na to, ali gredo s planinskim društvom, sami ali s prijatelji.

Za katere planinske dejavnosti zavarovanje v gorah ne bo veljalo? Zavarovalno kritje ne velja za: alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo po UIAA lestvici (plezanje posameznika brez varovanja), urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih itd.), člane alpinističnih odprav, ki pa se lahko zavarujejo pod posebnimi pogoji, tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji, izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in heliskiingu, v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so spust, downhill, freeride ter druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Planinci_Oton_Naglost_2

Ali bo pred odhodom v tujino še vedno treba poskrbeti za primerno zdravstveno zavarovanje ali bo to vključeno v planinsko članarino? Zavarovanje zdravstvene asistence za tujino v okviru zavarovanja članov PZS je vezano na izvajanje planinske dejavnosti ter je krito le v primeru, če je sproženo reševanje v tujini. Vsem članom PZS, ki se odpravljajo v tujino, pa se priporoča sklenitev dodatnega zavarovanja za zdravstveno asistenco v tujini, ki zagotavlja kritje za ves čas potovanja. PZS ponuja svojim članom možnost sklenitve takšnega zavarovanja pod izjemno ugodnimi pogoji.

Kolikšen znesek od vplačane planinske članarine za posamezno kategorijo članstva bo znašala zavarovalna premija?
  A + A +/d A A/d B B/d B1 S + Š S + Š/D P+O P+O/D OPP OPP/d
ČLANARINA 2015 65,00 € 60,00 € 55,00 € 50,00 € 25,00 € 20,00 € 18,50 € 16,00 € 12,80 € 7,00 € 5,60 € 7,00 € 5,60 €
Stroški, vezani na pravice članstva PZS 36,96 € 36,96 € 20,60 € 20,60 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 1,83 € 1,83 € 0,42 € 0,42 €
Skupaj stroški zavarovanj 27,04 € 27,04 € 10,68 € 10,68 € 3,66 € 3,66 € 3,66 € 3,66 € 3,66 € 1,07 € 1,07 € 0,00 € 0,00 €

Naštejete, prosim, razdelitev stroškov članarine po posameznih kategorijah članstva (koliko gre na PD, PZS, zavarovalnico ... in če je morda še kaj četrtega ali petega). Delitev članarin B, B1 in S + Š se opravi v razmerju 45 % za društvo in 55 % za PZS od celotne vrednosti priporočene članarine. PZS krije tudi strošek zavarovanja in ostale stroške, vezane na članarino. Pri članarinah A+ in A je po kritju stroškov zavarovanja in ostalih stroškov, vezanih na članarino, razmerje 50 % v korist društva in 50 % v korist PZS. Delitveno razmerje pri članarinah P + O in OPP je 80 % v korist društva in 20 % za PZS po pokritju stroškov zavarovanja, znamkice in pavšala za dnevnike Cici planinec in Mladi planinec/Mlada planinka. Stroški zavarovanja so pri članarini A+ 27,04 EUR, pri A 20,60 EUR, pri B in S + Š 4,08 EUR ter pri članarini P + O 1,83 EUR.

Kakšna razlika bo sedaj med članarinami kategorij B, A, A+ (npr. razliko med B in A je včasih predstavljal tudi Planinski vestnik)? Res je, Planinski vestnik ni več vključen v članarini A+ in A. Razlika med članarino A in B je sedaj glede nezgodnega zavarovanja, stroškov reševanja in zavarovanja osebne odgovornosti le v višini zavarovalne vsote. Za tiste posameznike, ki so bili do sedaj člani A PZS predvsem zaradi ugodnejše naročnine na Planinski vestnik, je s članskim popustom pri naročnini zagotovljeno, da bo v prihodnje kombinacija članarine B in naročnine na PV s članskim popustom cenovno celo malenkost nižja, kot je dosedanja članarina A (25 EUR  + 29,25 EUR  = 54,25 EUR, višina članarine A pa je 55 EUR).

Če se bo obiskovalec gora včlanil v planinsko društvo in s tem v planinsko organizacijo, v kolikšnem času mu bo začelo veljati zavarovanje? Od česa je to odvisno? Je odvisno tudi od izbire kategorije? Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24. uri tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza, se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24-urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24. uri istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11. ure, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24. uri naslednjega dne. Člani PZS bodo imeli možnost, da tudi sami aktivirajo zavarovanje preko spletne strani ali pa samo preverijo, ali so že zavarovani.

Ali bo v novem obdobju še vedno veljalo, da so poleg članov A+ zavarovani za enake zneske kot član A+ tudi njihovi življenjski partnerji, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu, ter njihovi otroci do 18. leta starosti, ki so tudi sami člani PZS? V članarini A+ te ugodnosti ni več. Velja pa poudariti, da za včlanitev družin veljajo ugodnejši zneski članarine oz. popust za družine.   Kdaj se lahko uveljavlja družinski popust? Družinski popust ostaja enak, torej 20 % pri članarinah B, S + Š, P + O in OPP. Pri A in A+ imajo člani popust enak nominalni višini popusta B članov (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo poleg staršev še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se štejeta tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in vsi otroci!

V članarini je vključen tudi popust pri spanju v planinskih kočah. Vse do 2014 je ta popust znašal 50 %. V letu 2014 pa je prišlo do spremembe, kjer so člani imeli pri spanju v planinskih kočah I. kategorije v sobah z 1 do 4 posteljami le 30 % popust. Ali ste uspeli v novi članarini ponovno zagotoviti 50 % popust pri spanju v planinskih kočah? V letu 2014 so bile sprejete določene spremembe najvišjih cen prenočevanja v planinskih kočah v Sloveniji in ena izmed pomembnejših novosti je bila, da se je na predlog nekaterih planinskih društev zmanjšal popust za prenočevanje v manjših sobah, a samo v planinskih kočah prve kategorije oz. v visokogorju. Glavni argument predlagateljev te spremembe je bil, da so planinske koče v visokogorju s cenami prenočevanja v sobah za nečlane planinske organizacije nekonkurenčne drugim ponudnikom prenočevanja v gorskem svetu. Zato ni bil samo zmanjšan popust za prenočevanje, ampak se je znižala tudi osnovna cena prenočevanja, zato naj bi bil dvig cen prenočevanja za člane manjši, kot bi bil brez tega. Žal pa so nekatera društva, ki upravljajo planinske koče v visokogorju, v cenikih prenočevanj upoštevala samo znižan popust za člane, ne pa tudi znižane polne cene.

V katerih državah bo veljal popust za spanje v planinskih kočah v naslednjem obdobju? PZS je vključena v sporazumu o reciprociteti, ki članom PZS omogoča prenočevanje v planinskih kočah v Alpah po enakih cenah, kot veljajo za člane planinskih organizacij, ki upravljajo s temi kočami. Seveda velja enako pravilo za člane v sporazum vključenih tujih planinskih organizacij za prenočevanje v slovenskih planinskih kočah. Popust v tujini je od 10 pa vse do 60 %, odvisno od države in kategorije planinske koče. Poleg tega pa ima PZS še dva bilateralna sporazuma o medsebojnem priznavanju popustov pri prenočevanju, in sicer s Hrvaško planinsko zvezo (HPS) ter z Avstrijskim turističnim klubom (ÖTK). Pri mednarodnem sporazumu o reciprociteti uporabe planinskih koč sodelujejo ustanovna združenja, druga združenja, ki imajo v lasti planinske koče, in združenja, ki koč nimajo. Ustanovna združenja so: Deutscher Alpenverein DAV, Fédération Francaise des Clubs Alpins et de Montagne FFCAM, Österreichischer Alpenverein OeAV, Federacion Espanola de Deportes de Montana y Escalada FEDME, Club Alpino Italiano CAI, Schweizer Alpen-Club SAC. Druga združenja, ki imajo v lasti planinske koče, so: Alpenverein Südtirol AVS, Federazione Alpinistica Ticinese FAT, Liechtensteiner Alpenverein LAV, Planinska zveza Slovenije PZS, Vereinigung der akademischen Alpenclubs der Schweiz VAAC.

Pogosto se zgodi, da planinske koče v Sloveniji članom ne priznavajo popusta pri spanju, kot ga določa PZS. Kako da do tega sploh pride in kakšni ukrepi (verjetno skupaj z Gospodarsko komisijo PZS) so bili že narejeni za kršiteljice sklepov UO PZS? V PZS spremljamo upoštevanje sprejetih najvišjih cen prenočevanj in osnovne oskrbe v planinskih kočah v Sloveniji. Z veseljem ugotavljamo, da je neskladnosti vsako leto manj in da planinska društva večinoma spoštujejo dogovorjene cene. Do takšnega stanja smo prišli z optimiziranjem obsega cen, ki jih določa PZS, ter z mnogimi usklajevanji z upravljavci planinskih koč. Žal pa dogovorjene cene ne veljajo v vseh planinskih kočah v visokogorju, zato tudi na podlagi pobud obiskovalcev planinskih koč v organih PZS proučujemo tovrstne primere in ukrepamo predvsem s sistemskimi rešitvami.

Kaj naj naredijo člani, če jim v tujini ne priznajo popusta v planinski koči, ki pripada planinski organizaciji, s katero imamo sklenjen dogovor o reciprociteti? Lahko v tistem trenutku pokličejo na PZS ali kakšno dežurno številko, da jim na podlagi tega v dotični koči tisti trenutek potrdijo popust? Če ne, kako naj postopajo? Če v planinski koči v tujini, ki je vključena v sporazum o reciprociteti ali katerega od bilateralnih sporazumov, članu PZS z veljavno članarino ne bodo priznali enakega popusta, kot velja za člane matične organizacije, potem naj član shrani račun in ga po vrnitvi skupaj z opisom dogodka posreduje PZS. Na tej podlagi najprej preverimo upravičenost do popusta, saj moramo upoštevati, da je v Evropi kar nekaj zasebnih planinskih koč, ki niso dolžne dajati ugodnosti članom planinskih organizacij. V primeru, da je pritožba upravičena, posredujemo taki tuji planinski organizaciji uradno pritožbo skupaj z vso dokazno dokumentacijo in če se pritožbi ugodi, potem prejme član povrnjeno razliko v ceni, osebje koče, ki ni spoštovalo dogovorov, pa se na to posebej opozori.

V primeru nezgode v domačih gorah kličemo 112. Kako bo z novim zavarovanjem potekal postopek reševanja (gledano z vidika udeleženca, člana PZS) - od klica (kam, katero številko/številke kličemo) do prihoda reševalcev in namestitve v bolnišnici - v primeru nezgode v tujini?  V Sloveniji bo potekal postopek enako kot doslej. Pokliče se številka 112 in se aktivira reševanje. Stroške reševanja v naših gorah pokrije Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije. Vsak član bo dobil skupaj z znamkico še kartonček, na katerem bodo kratka navodila za aktivacijo zavarovanja in navodila za aktivacijo 24-urne asistence. S seboj pa je seveda ob obisku tujih gora nujno imeti ta kartonček in člansko izkaznico. Asistenca za reševanje v tujini se sproži s klicem na številko +386 1 519 20 20, nato prevzame organizacijo reševanja asistenčni center.

Kakšni bodo pogoji uveljavljanja zavarovanje v primeru nesreče, če se ti bo pri športnem plezanju kot rekreativcu (članu planinske organizacije) zgodila nesreča? Osnovno zavarovalno jamstvo velja tudi za gorništvo do 6500 metrov nadmorske višine, ki vključuje tudi lažje plezanje do IV. stopnje po UIAA težavnostni lestvici. Zavarovalno kritje pa ne velja za športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo po UIAA lestvici (plezanje posameznika brez varovanja). Pravice iz zavarovanja se bodo uveljavljale enako kot za vse ostale planinske dejavnosti.

Če bo šel planinec (član planinske organizacije) na Veliki Klek (Grossglockner) in se mu bo kaj zgodilo, ali bodo kriti stroški njegovega reševanja? Člani PZS imajo v okviru zavarovanja vključeno tudi kritje za stroške reševanja v tujini, višina zavarovalne vsote pa je odvisna od izbrane kategorije članstva (od 3000 EUR za člane B do 25.000 EUR za člane A+). Za dejavnosti v Evropi priporočamo vsaj članarino A.

Ali zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah za turne kolesarje velja tudi v primeru, da se nesreča s kolesom zgodi na mestu, kjer je vožnja z nekim pravnim aktom sicer prepovedana, v naravi pa prepoved ni označena z ustrezno signalizacijo? Če bi bila konkretna prepoved podana iz razloga povečanih nevarnosti, ki ogrožajo varnost oz. življenje in zdravje ljudi na obravnavanem področju, bi na osnovi določil ponudbe zavarovalnice takšno ravnanje izključevalo veljavnost zavarovanja, saj se mora uporabnik pred izvajanjem aktivnosti pozanimati o varnostnih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Drugače pa bi bilo, če prepoved ne bi imela nikakršne povezave z varnostjo in povečano izpostavljenostjo nevarnosti.

Udeležil sem se skupne ture s prijatelji na Mont Blanc in doživel nesrečo. Poteka reševanje s helikopterjem. Katero kategorijo članarine bi mi priporočili pred odhodom? Vsem članom, ki se pogosteje podajajo v tuja gorstva ter opravljajo zahtevnejše vzpone, priporočamo izbiro A članarine (kritje za Evropo in Turčijo, višina zavarovalne vsote reševanja do 15.000 EUR ) ali A+ članarino (kritje za cel svet, višina zavarovalne vsote reševanja do 25.000 EUR).

Planinci_Oton_Naglost_1

Kaj naredi za zavarovanca za zavarovanje asistence PZS in kaj mora narediti sam? Če želimo uveljavljati asistenco, morajo biti podatki sporočeni v informacijski sistem Naveza do 11. ure in začne jamstvo veljati ob 24. uri istega dne. Če podatke sporočimo pozneje, začne jamstvo za asistenco veljati z enodnevnim zamikom. Članom priporočamo, da članarino poravnajo čim prej v januarju. Z novim letom bo imel vsak član možnost preko spletne strani preveriti, ali je že zavarovan. Če bo ugotovil, da društvo še ni vneslo njegovih podatkov v informacijski sistem Naveza oz. še ni poslalo podatka na PZS, bo zavarovanje lahko aktiviral sam s kodo, ki jo bo dobil na znamkici.
Na kakšen način lahko člani sami aktivirajo zavarovanje prek spletne strani zavarovalnice? Odgovornost za sklenitev zavarovanja se prenaša tudi na člana PZS, da lahko sam preveri in po potrebi uredi zavarovanje, če PD ne vnaša ažurno podatkov v Navezo. Ob plačilu članarine bodo člani namreč prejeli znamkico s kodo za aktivacijo zavarovanja in navodilo, kako to naredijo.

Na kakšne načine lahko zavarovanci pridejo do potrdila o zavarovanju? Tudi v letu 2015 bo možnost nadaljnje uporabe starih izkaznic v primerih, ko se včlanijo novi člani in odhajajo v tujino in zato nujno potrebujejo novo izkaznico še isti dan. V primeru, da člani ne potrebujejo nove izkaznice takoj ali da jo potrebujejo v Sloveniji, se jim izda potrdilo o članstvu iz Naveze, ki velja 10 dni. V tem času pa novi člani prejmejo izkaznico po pošti. Pravo potrdilo o članarini je še vedno izkaznica z znamkico. Član od društva prejme tudi potrdilo o plačilu članarine. Imajo pa člani možnost, kot smo že rekli, sami preveriti na spletu, ali so zavarovani, kar je tudi najzanesljivejši sistem kontrole. Članom priporočamo, da pred obiskom tujih gora to preverijo.

Zakaj PZS priporoča, naj zavarovanci plačajo članarino pred 31. 12. 2014? Asistenca se uvaja z novim letom 2015. Zato morajo vsi, ki si želijo zagotoviti 24-urno asistenco za reševanje v tujih gorah in zdravstveno asistenco v tujini že od 1. 1. 2015, plačati članarino do 31. 12. 2014. Sicer članom priporočamo, da plačajo članarino pred 31. 1. 2015 zaradi neprekinjenega zavarovanja.

Ali bomo v letu 2015 še vedno plačevali dve članarini, če bomo člani dveh PD? Da. Glede vprašanja "dvojnih" članov ni sprememb. Po vzpostavljeni centralni evidenci članstva smo ugotovili, da je 194 članov, ki so člani dveh ali celo treh PD.

Kakšne ukrepe bo uvedla PZS za ohranitev PV v takem obsegu in obliki? Doslej smo izpostavili kar nekaj ukrepov, npr.: uvede se poseben 25 % popust pri naročnini na Planinski vestnik za vse člane PZS; PZS iz lastnega deleža članarine zagotavlja za delovanje Planinskega vestnika razliko od polne naročnine do zmanjšane članske naročnine. Tako je zagotovljena polna vrednost vsake naročnine PV; s 1. 1. 2015 se povišata letna naročnina na PV (39 EUR) in cena v prosti prodaji (3,9 EUR); izvedli bomo obsežno promocijsko akcijo za nove naročnike PV; pozvali bomo vodstva PD, da za člane vodstva društva in strokovne kadre, ki delo opravljajo prostovoljno, zagotovijo naročnino na PV; pričakujemo tudi racionalizacijo poslovanja PV.   

Avtorja prispevka, ki bo objavljen v decembrski številki Planinskega vestnika, sta Vladimir Habjan in Zdenka Mihelič. Avtor fotografij je Oton Naglost.

Z novembrskim Planinskim vestnikom na trekinge

Z novembrskim Planinskim vestnikom na trekinge

petek, 17. november 2023

V osrednjem delu novembrske številke Planinskega vestnika, ki je pester z različnimi prispevki in s čudovitimi fotografijami, se podajamo na trekinge. V deželo nomadov - v Kirgizijo, ki ji pravijo Švica centralne Azije, in med tisočere obraze Nepala pod Himalajo.

V oktobrskem Vestniku o umetnih plezalnih stenah pri nas

V oktobrskem Vestniku o umetnih plezalnih stenah pri nas

sreda, 18. oktober 2023

Tema oktobrske številke Planinskega vestnika so umetne plezalne stene. "Če bi pred sto leti nekemu alpinistu predstavili prihodnost in razvoj alpinizma ter plezanja v naslednjih desetletjih, bi nas najbrž prav pisano pogledal. Verjetno bi se mu zdelo čudno, da se bodo ljudje od preživljanja časa v gorah, v naravi, preusmerili v zaprte telovadnice z bolj ali manj visokimi stenami in nanje pritrjenimi umetnimi oprimki. Če pa bi mu omenili, da bo športno plezanje leta 2020 olimpijska disciplina, nam prav gotovo ne bi verjel," je v uvodnem članku teme razmišljala avtorica. Pišemo tudi o tem, kateri center je bil prvi pri nas, kje vse so plezalni centri v naši deželi, kako nastanejo plezalne stene, pa tudi o tem, da so v Slovenski Bistrici v oktobru odprli največji plezalni center v Sloveniji.

Septembrski Vestnik o čudovitih slikah Danila Cedilnika - Dena

Septembrski Vestnik o čudovitih slikah Danila Cedilnika - Dena

ponedeljek, 18. september 2023

Po poletnem premoru smo morali stopiti skupaj in tu je nova številka zanimivega branja. Kar izstopa, je gotovo - morate priznati - naslovka. To je ena od slik Danila Cedilnika - Dena, priznanega slikarja, alpinista, gorskega vodnika in reševalca. Pravi esej o slikah je napisal sociolog kulture Igor Škamperle.

Iskanje med novicami