Predstavitev

O Planinskem vestniku

Planinski vestnik (kratica je PV, Slovenski pravopis) velja za najstarejšo slovensko revijo, ki še izhaja!
Planinski vestnik se je v svoji prvi številki februarja 1895 predstavil javnosti z naslednjim programom: "Da slovensko planinsko društvo doseže svoj namen (izdajati, pospeševati in podpirati zanimljive planinaslovne spise in slike), sklenil je odbor 'Sl. pl. dr.' od leta 1985. počenši izdavati blagemu planinoslovstvu posvečen mesečnik, kateri bode objavljal zanimljiva predavanja in različne planinoslovne spise in slike."

Uredniški odbor:

Vladimir Habjan, odgovorni urednik
Emil Pevec, tehnični urednik
Marta Krejan Čokl
Zdenka Mihelič
dr. Irena Mušič Habjan
dr. Mateja Pate
Dušan Škodič
Tina Leskošek
Mire Steinbuch

O vsebini

Planinski vestnik je bil v vseh obdobjih ogledalo dela planinske organizacije, gorniške kulture, odraz splošnih razmer in duševnega doživljanja gora Slovencev.

Kakšno vsebino prinašamo?

Zvrsti so res raznovrstne, v PV najdemo: informacije o najpomembnejših dogajanjih v planinstvu, od organizacijskih, društvenih in gospodarskih, pa do športnih, odpravarskih in drugih, znanstvene in poljubno znanstvene članke iz zgodovine planinstva, orografije, meteorologije, glaciologije, speleologije, toponimije in drugih ved, planinsko-alpinistične potopise, članke o naravi in varstvu narave, leposlovne prispevke, pesmi in slovstvene ocene.