Predstavitev

O Planinskem vestniku

Planinski vestnik (kratica je PV, Slovenski pravopis) velja za najstarejšo slovensko revijo, ki še izhaja!

Planinski vestnik se je v svoji prvi številki februarja 1895 predstavil javnosti z naslednjim programom: "Da slovensko planinsko društvo doseže svoj namen (izdajati, pospeševati in podpirati zanimljive planinaslovne spise in slike), sklenil je odbor 'Sl. pl. dr.' od leta 1985. počenši izdavati blagemu planinoslovstvu posvečen mesečnik, kateri bode objavljal zanimljiva predavanja in različne planinoslovne spise in slike".

O vsebini

Planinski vestnik je bil v vseh obdobjih ogledalo dela planinske organizacije, gorniške kulture, odraz splošnih razmer in duševnega doživljanja gora Slovencev.

Kakšno vsebino je prinašal? Zvrsti so res raznovrstne, v PV najdemo: informacije o najpomembnejših dogajanjih v planinstvu, od organizacijskih, društvenih in gospodarskih, pa do športnih, odpravarskih in drugih, znanstvene in poljubno znanstvene članke iz zgodovine planinstva, orografije, meteorologije, glaciologije, speleologije, toponimije in drugih ved, planinsko-alpinistične potopise, članke o naravi in varstvu narave, leposlovne prispevke, pesmi in slovstvene ocene.

Zadnji dve desetletji so vsebino informiranja o društvenem dogajanju prevzela Obvestila , ki jih PZS izdaja enkrat mesečno. Nekaj alpinističnih vsebin se je preselilo v Alpinistične razglede (občasne izdaje).

Številke in podatki

V dobi pred prvo svetovno vojno od 1895 do 1914 je izšlo 20 letnikov PV, v prvi Jugoslaviji od 1921 do 1940 20 letnikov, med drugo vojno od 1941-1944 4 letniki v zelo skrčenem obsegu, 1945 enoten (1) letnik z naslovom Planinski zbornik , 1946 in 1947 2 letnika z nazivom Gore in ljudje , nato pa do vključno do leta 2009 62 letnikov z običajnim imenom Planinski vestnik. Izšli sta še dve letni poročili za 1893. in 1894. leto in prehodna številka za leto 1915-1919. Skupaj je torej do danes izšlo 110 letnikov Planinskega vestnika, leto 2011 je stoenajsti letnik revije.

Konec leta 1940 je izšlo Splošno kazalo za 40 letnikov (uredil Josip Wester), leta 1951 je izšlo Splošno kazalo za peto desetletje (uredil Josip Wester), leta 1961 je izšlo Splošno kazalo za šesto desetletje (uredil Vilko Mazi) in leta 1972 Splošno kazalo za sedmo desetletje (uredil Vilko Mazi).

Uredniki

Prvi urednik Planinskega vestnika je bil prof. Anton Mikuš, in sicer od februarja 1895 do septembra 1908 leta (14 letnikov). Naslednji urednik je bil dr. Josip Tominšek, ki je urejal Planinski vestnik do leta 1941 (26 letnikov). Nasledil ga je dr. Arnošt Brilej, ki je urejal Planinski vestnik od 1941 do 1949 leta (9 letnikov). Naslednji urednik je bil prof. Tine Orel, ki je uredil 30 letnikov Planinskega vestnika, in sicer od 1950 do 1979 leta. Sledil mu je prof. Marijan Krišelj, in sicer od 1980 do 1985 leta (6 letnikov). Šesti urednik je bil Milan Cilenšek (1986, 1 letnik), sedmi Marjan Raztresen (15 letnikov) in osmi Vladimir Habjan (16 letnikov).

Povzel: Vladimir Habjan


Ena najstarejših revij v Sloveniji

Prva številka Planinskega vestnika

Prva številka je izšla 8. februarja 1895 kot glasilo "Slovenskega planinskega društva" (SPD) v Ljubljani.

Najstarejši slovenski časopisi
 1. Lipica (1860)
 2. Koledar Družbe sv. Mohorja / Mohorjeva družba Celovec (1872)
 3. Cerkveni glasbenik (1878)
 4. Planinski vestnik (1895)
 5. Slovenski čebelar (1898)
 6. Koledar / Goriška Mohorjeva družba (1924)
 7. Časopis za zgodovino in narodopisje (1904)
 8. Salezijanski vestnik (1904)
 9. Lovec (1910)
 10. Zbornik znanstvenih razprav / Pravna fakulteta (1920/21)
 11. Bogoslovni vestnik (1920)
 12. Gledališki list SNG, Drama Ljubljana (1920)
 13. Geografski vestnik (1924)
 14. Elektrotehniški vestnik (1931)
 15. Proteus (1934)
 16. Gozdarski vestnik (1938)

Planinski vestnik je torej najstarejša slovenska revija, ki še izhaja.

Vir: NUK

Arhiv planinskega vestnika