vsebina

Maj 2021

Trebušasti svišč (Gentiana utriculosa)
Oton Naglost


Uvodnik
1
UVODNIK
Motivacija
Dušan Škodič

4
SLOVENSKA PLANINSKA POT
Spoznavanje svoje domovine
Dušan Škodič

8
SLOVENSKA PLANINSKA POT
Prebujanje lepotice med našimi planinskimi potmi
Andrej Stritar

10
SLOVENSKA PLANINSKA POT
Napori in čista uživancija obenem
Zdenka Mihelič

14
SLOVENSKA PLANINSKA POT
Izziv in navdih
Zdenka Mihelič

18
ZAHODNE JULIJSKE ALPE
Curtissons in Monte Zabus
Olga Kolenc

22
PLANŠARSTVO
Belska planina in pastir Možic
Igor Grabec

28
SPOMINI NA ODPRAVO
V deželi zlatih Inkov
Mitja Jesenovec

32
KOZERIJA
O pozdravljanju in korona planincih
Mire Steinbuch

34
Z NAMI NA POT
Ko drugam ne bom mogla
Janja Lipužič

43
40. OBLETNICA 8. JAHO ODPRAVE
Lotse - veliko let pozneje
Peter Podgornik

52
ZGODOVINA PLEZANJA
Od pastirjev do Joža Čopa
Jurij Ravnik

56
DOŽIVETJE
Kramarca v Storžiču, jaz in mobitel
Tina Tolar

58
KOLUMNA
Pajkice in gojzarji
Klemen Belhar

60
PLANINČKOV KOTIČEK
Za lahko noč
Uroš Kuzman

64
ZGODOVINA PLANINSTVA
Gorski vodniki v preteklosti
Mojca M. Peternel

66
VREME
Kako se že reče tistim oblakom?
Veronika Hladnik Zakotnik

69
V SPOMIN
Adi Vidmajer
Franc Ekar

70
V SPOMIN
Milan Naprudnik
Franc Ekar

72 NOVICE IZ VERTIKALE
74 ŠPORTNOPLEZALNE NOVICE
76 LITERATURA
78 PLANINSKA ORGANIZACIJA

 

VSEBINE VSEH
PLANINSKIH VESTNIKOV
OD LETA 1895 DALJE NA
WWW.PVKAZALO.SI