vsebina

Februar 2020

Viharnik, ki še vedno stoji - tako kot Planinski vestnik
Oton Naglost


Uvodnik
1
UVODNIK
Ob častitljivem jubileju
Vladimir Habjan

4
125 LET PLANINSKEGA VESTNIKA
Pot, dolga stoletje in četrt
Dušan Škodič

8
GREGA LAČEN (1976-2020)

8
Gajsten Črnjan
Marta Krejan Čokl

10
Sonce s Pece
Marijan Lačen

14
Prijatelj za vedno
Andrej Gradišnik

16
Od Himalaje do tišine
Tadej Golob

18
Greganu
Tomaž Jakofčič

20
Čez goro k Očetu
Jurij Gorjanc

22
DOŽIVETJA V GORAH
Kaj sem jedel na turah
Franci Vrankar

28
INTERVJU
Lidija Honzak
Damjan Slabe

34
Z NAMI NA POT
Dolgo, naporno in samotno
Mitja Peternel

43
ZGODOVINA
Pri nas spoštovan, pri ÖAV ne
Martin Fürnkranz

46
TERENSKI INTERVJU
Neža Erznožnik
Andreja Erdlen

49
BOSANSKO-HERCEGOVSKE PLANINE
Trije dnevi po Bjelašnici in Igmanu
Drago Lipič

52
KJE JE TISTA ODPRAVA ...
Pozni spomin na JAHO 68
Kazimir Drašlar - Mikec

60
PLANINČKOV KOTIČEK
Živalska (ne)sreča na Veliki planini
Kristina Menih

63
SPOMINI
Strmine življenja
Magda Šalamon

66
MINIATURA
Prikazen iz pravljice
Marko Tonkli

68
HIMALAJSKI TREKING
Nepal te začara!
Mihaela Rus

72
PLANINSKA ORGANIZACIJA
Tone Škarja - častni član PZS
Zdenka Mihelič

74
NARAVA
Spomin iz otroštva
Ivan Premrl

76 NOVICE IZ VERTIKALE
78 PISMA BRALCEV
78 PLANINSKA ORGANIZACIJA
79 FILM
80 V SPOMIN