vsebina

Maj 2019

Jože Zupan malo pod vrhom Zahodne rame, v ozadju vršna piramida Everesta
Stane Klemenc


Uvodnik
Tema meseca: 40-letnica prvega vzpona po Zahodnem grebenu na Everest.