vsebina

April 2018

Pod Mangartom
Oton Naglost


Uvodnik
GORSKI VELIKANI 4
Marmarole in njihovi veliki raziskovalci. Janez in Matija Turk
V SPOMIN 16
Pavle Šegula. France Malešič, Pavle Podobnik
SPOMINI 18
Nekaj podatkov iz mojega življenja. Pavle Šegula †
V SPOMIN 21
Človeška zakladnica Pavleta Šegule. Miha Pavšek
INTERVJU 26
Maja Šuštar. Marta Krejan Čokl
ZGODBA 30
Cilja nismo dosegli, smo pa preživeli. Jozef Vričan
Z NAMI NA POT 35
Pomurje. Andreja Erdlen
INDONEZIJA 43
Nočni vzpon na Veliko goro. Brane Pahor
TURNO KOLESARSTVO 48
Po Slovenski turnokolesarski poti. Zlato Kampuš in Vida Trček
VELEBIT 52
Kraška divjina in zapuščeni pašniki. Anita Krivec
KOLUMNA 55
Je bilo vredno? Mateja Pate
VZGOJA 56
(Ne)varno športno plezanje. Peter Mastnak Sokolov
MEDNARODNI PROJEKT 61
Slovensko zabeljen alpski zimski teden v Planici. Manca Čujež
SEDEŽ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 62
Streha nad glavo. Dušan Škodič
PLANINSKA ORGANIZACIJA 66
Sodelovanje slovenske in hrvaške planinske zveze. Po spletnih objavah zbrala in pripravila Zdenka Mihelič
GORSKO REŠEVANJE 67
Novo vodstvo GRZS. Vladimir Habjan
TIHA SOGOVORNICA 68
Trobentica. Ivan Premrl
NOVICE IZ VERTIKALE 69
LITERATURA 74
PLANINSKA ORGANIZACIJA 71
V SPOMIN 78