uvodnik

September 2018

Padci so varni, če so smeri dobro in kakovostno opremljene, oprema pa vzdrževana.
Štefan Wraber


Vsebina