Spremljajte nas

Rezultati anket


Bralci želite praktične informacije

Povzetek in analiza zadnje ankete med bralci narejena leta 2011

Nastala je na podlagi preko pošte vrnjenih 618 vprašalnikov, kar pomeni, da je anketo izpolnilo in vrnilo okoli 10 % naročnikov oziroma kupcev revije. Rezultati ankete so narejeni na podlagi različnih odgovorov, odražajo pa mnenje večine.

Če skušamo na podlagi vprašanj o starosti, spolu in članstvu v planinski organizaciji sestaviti profil našega povprečnega bralca oziroma naročnika, dobimo naslednje. Po vsej verjetnosti je moški (anketo je izpolnilo 85 % moških).

Povprečni bralec je verjetno član planinskega društva (skoraj 70 %), njegova povprečna starost je 55 let in najbolje se počuti na markiranih poteh v domačih gorah. Planinski vestnik mu je zelo všeč, saj je bil najpogostejši komentar "Kar tako naprej", napisan na 59 anketah.
Reviji je dal povprečno oceno kar 4,4. Ta se je glede na leto 2008 dvignila za skoraj pol ocene, kar gre na račun zadovoljstva velike večine s povečanjem formata (samo trije od šestotih bi radi nazaj manjši format), zelo lepo se je prijela tudi rubrika Z nami na pot s kratkimi opisi izletov v sredici.
Najstarejši, ki je vrnil anketo, šteje 89 let, najmlajši pa 14.

Planinski vestnik je revija, ki je namenjena vsem. Omejena je s prostorom in vanj moramo spraviti čim več takšnih člankov, da bo tem manj zamere pri bralcih, ki jih zanima predvsem ena od dejavnosti. Še naprej se bomo trudili, da bi vam ustregli, kolikor bo v naših močeh.

Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste se potrudili in nam pisali.


Za uredništvo Dušan Škodič.

Arhiv planinskega vestnika