Predstavitev

Uredniški odbor

Vladimir Habjan

Vladimir Habjan... je odgovorni urednik Planinskega vestnika. Že v osnovni šoli je urejal šolsko glasilo Solzice. Od leta 1994 objavlja v različnih časopisih in revijah (Slovenec, Turist, Delo Reportaže, Delo Dom, Nedelo, Fit, Naš Stik, Gea, Planinski vestnik, Grif, Sokol). Objavil je več kot 400 člankov s planinsko tematiko. Za revijo Gea je spomladi 1999 pripravil priročnik Gorništvo (priloga revije). V obdobju 1995-96 je bil urednik planinsko-alpinistične rubrike v reviji Turist.

Njegova knjižna bibliografija je obsežna:
 • avtor gorniškega vodnika Manj znane poti slovenskih gora (Sidarta, 1999),
 • urednik in soavtor gorniškega učbenika Gibanje v zahtevnem gorskem svetu (PD Ljubljana-Matica, 2000),
 • pobudnik izdaje in urednik izbranih Tumovih planinskih spisov; za knjigo je prispeval spremno besedo, napisal opombe in zbral Tumovo planinsko-alpinistično publicistiko ter bibliografijo o Tumi (Tuma, 2000),
 • soavtor izletniškega vodnika Naravne znamenitosti Slovenije (soavtor Peter Skoberne, Sidarta, 2001),
 • soavtor planinskega vodnika Kamniško-Savinjske Alpe (soavtorji Andrej Stritar, Jože Drab, Andraž Poljanec, Planinska založba, 2003),
 • avtor gorniškega vodnika Zimski vzponi v slovenskih gorah (Sidarta, 2004),
 • soavtor planinskega vodnika Tržič (soavtorica Irena Mušič, Planinska založba, 2006),
 • soavtor planinskega vodnika Karavanke (soavtorica Irena Mušič, Sidarta 2007),
 • avtor gorniškega vodnika Brezpotja (Sidarta, 2009, ponatis 2017),
 • avtor leposlovne knjige Čez rob (Planinska založba, 2011, ponatis 2017),
 • glavni urednik in soavtor knjige Reševanje v gorah (GRZS, 2012)
 • sourednik in soavtor knjige Želja pomagati (GRS Kamnik, 2012)
 • sourednik zbornika Korak za korakom do stodvajsetih let (PD Kamnik, 2013)
 • avtor knjige Živeti z gorami (Planinska založba, 2013),
 • soavtor gorniškega vodnika Alpe brez meja (soavtorica Irena Mušič Habjan, Sidarta, 2017).

Vladimir Habjan je tudi amaterski fotograf z več kot 1000 objavljenimi fotografijami v časopisih, revijah, koledarjih, prospektih, zgibankah in knjigah. Za koledar PZS je v obdobju 1998-2012 vsako leto prispeval svoje fotografije. Doslej je imel osem samostojnih fotografskih razstav.

Emil Pevec

... je od decembra 2001 tehnični urednik Planinskega vestnika.
Njegovo zanimanje za nastajanje tiskanih publikacij izvira iz domačega Trzina (med drugim rojstni kraj legendarnega urednika Planinskega vestnika, prof. Tineta Orla), kjer je bil med leti 1997 in 2005 tehnični urednik občinskega glasila Odsev in kasneje še več let član uredništva. Leta 1998 in 1999 je bil glavni urednik tedaj po nekaterih (takratnih) ocenah najboljšega planinskega društvenega glasila Ongrčki.

Njegov planinski življenjepis zajema predvsem delo z mladimi planinci. Leta 1987 se je udeležil tečaja za mladinske planinske vodnike v Bavšici in ga nadgradil še s tečajem za mentorja planinskih skupin (1992). Bil je načelnik MO PD Onger Trzin (1988-2000), vodja številnih mladinskih planinskih taborov (1992-2007). Leta 1988 je na OŠ Trzin začel voditi planinski krožek, ki ga je vodil do leta 2007. Spet pa ga vodi od septembra 2017.
Od leta 1993 do 2007 je vsako leto vodil vsaj eno ekipo osnovnošolcev na državnem tekmovanju "Mladina in gore" in z njimi trikrat postal državni prvak. Štirikrat so v Trzinu pod njegovim vodstvom to tekmovanje tudi pripravili. S svojim načinom dela je postal dober mentor tistim mladim, ki so kasneje začeli aktivno sodelovati pri delu MO - kritičen, včasih strog, a z jasno vizijo, v katero smer naj se strokovno delo z mladimi razvija.
Od leta 2002 je predsednik PD Onger Trzin.

Od leta 1995 do 1998 je bil član UO MK PZS, med leti 1998 in 2000 je vodil Založniški odbor MK PZS, katerega član je bil potem še nekaj let.
Uredil in oblikoval je pesmarico Gorniška 1, 2001. Oblikoval je še več drugih knjig in publikacij, npr.: Mentor planinske skupine, 2001; Planinska orientacijska tekmovanja, 2002; Planinski tabori, 2002; Priročnik za markaciste, 2002; knjižice "Mladinska komisija v letu ..." ter knjižice za letno in zimsko izpopolnjevanje vodnikov PZS. Kot amaterski fotograf je sodeloval pri koledarjih PZS.
Novembra 2000 je pripravil prvo zasnovo domačih spletnih strani MK PZS.
V letu 2018 je prevzel tudi naloge tehničnega urednika Planinske založbe.


Mateja Pate

Mateja Pate...  je od leta 2003 članica uredništva Planinskega vestnika, ko je prevzela uredništvo rubrik Alpinizem, Naša smer in Novice iz vertikale, trenutno pa ureja prispevke za rubrike Zdravje, Kolumna, Planinčkov kotiček in Športnoplezalne novice. S svojo najljubšo prostočasno dejavnostjo, pisanjem, je v obliki prispevkov z gorniško tematiko začela pri revijah Tabor in Alpinistični razgledi, nato pa revijah Grif, kjer je bila tudi članica uredništva, i-Gore in Planinski vestnik. Uredila je dva zbornika Alpinističnega odseka Rašica, Prvih petindvajset (2002) in Šest krat pet let (2007). Objavljala je tudi v časopisu Gora ter na spletnem portalu Gore…ljudje. V četrt stoletja se je nabralo blizu 200 spisov v omenjenih publikacijah. Kot doktorica veterinarskih znanosti piše strokovne in znanstvene članke v domačih in tujih revijah s področja veterinarske mikrobiologije, od leta 2017 pa se s poljudnimi članki v reviji Pogled trudi nevidni živi svet približati širši javnosti. Nekdanja načelnica Alpinističnega odseka Rašica je trenutno "upokojena" alpinistka, alpinistična inštruktorica in inštruktorica športnega plezanja.

Irena Mušič Habjan

Irena Mušič Habjanje doktorica kemijskih znanosti, od leta 2008 je članica uredniškega odbora Planinskega vestnika, zadolžena za rubriki Z nami na pot in Varno v gore. Je alpinistka in (prva) gorska reševalka z izpitom društva GRS Kamnik ter gorniška publicistka. S svojega poklicnega področja je objavila več znanstvenih člankov, skupaj z Vladimirjem Habjanom pa je soavtorica vodnikov Tržič (Planinska založba, 2006), Karavanke (Sidarta, 2007) in Alpe brez meja (Sidarta, 2017) ter avtorica vodnika Jezersko (Planinska založba, 2009). Je glavna urednica knjige Želja pomagati (GRS Kamnik, 2012), sourednica zbornika Korak za korakom do stodvajsetih let (PD Kamnik, 2013) in urednica vodnika Dolina Soče-Bovec (Planinska zveza Slovenije, LTO Bovec, 2017).

Dušan Škodič

Dušan Škodič... tehnolog poštnega prometa, je od leta 2011 član, leto prej pa zunanji sodelavec uredništva Planinskega vestnika. Na planinskem področju ima opravljene tečaje za markacista, gorskega stražarja, vodnika in inštruktorja planinske vzgoje.
V Planinski vestnik piše od leta 1994, predvsem leposlovje in romantizirane zgodovinske teme. Piše tudi za Poštne razglede ter revijo Za srce, uspešno je sodeloval na nekaj literarnih natečajih. Je avtor romana Devet dni v avgustu (VED, 2005), za radio Dur je posnel 45 avtorskih oddaj s planinsko tematiko (Nad meglo).


Marta Krejan Čokl

Marta Krejan... v svojem pisanju rada daje priložnost vsemu tistemu, kar po navadi ostaja skrito. Naj gre za intervjuje ali teme meseca, kolumne ali uvodnike, vedno išče stvari, ki se jih da videti z različnih vidikov in jih povedati tako, da jih lahko vsak razume, kakor pač hoče. Kot lektorica posveča veliko skrb pristni, čisti slovenski besedi, kar je eno izmed temeljnih poslanstev Planinskega vestnika. Sama kot alpinistka inštruktorica išče izzive v podobnem svetu, kakršnega najraje opisuje – v na videz ostrem in nevarnem, a v resnici domačem in prijetnem, če mu le dovoliš, da ostane tak, kakršen je. In to si članica UO Planinskega vestnika ali Gozdna, kakor jo kličejo tovariši alpinisti iz AK Ravne na Koroškem, želi tudi zase, ostati taka, kakršno poznajo bralci. Zato, da bi se vedno naučila česa novega … Profesorica slovenščine in filozofije je urednica mesečnika Viharnik, trenutno edine koroške revije s petdesetletno tradicijo. V Viharniku že od leta 2002 objavlja različne prispevke in ga lektorira, ureja pa od leta 2010. S Planinskim vestnikom je sprva sodelovala kot avtorica prispevkov z alpinistično tematiko, od leta 2007 kot lektorica, čez štiri leta pa je prevzela skrb za prispevke o alpinizmu in športnem plezanju ter za leposlovje. Sodeluje tudi s Planinsko založbo, in sicer kot lektorica ali urednica.

Zdenka Mihelič

Zdenka Mihelič... profesorica matematike in fizike, v Planinskem vestniku pokriva dejavnosti PZS, varstvo narave in planinske koče. Na Radiu Univox pripravlja, ureja in vodi oddajo Čez hribe in doline, ki je na sporedu vsak tretji četrtek v mesecu, piše za lokalni časopis. Z veseljem vzame v roke fotoaparat in lovi trenutke in lepote gora. Udejstvuje se tudi na prostovoljnem področju planinstva, je aktivna članica PD Ribnica, vodnica PZS kategorij A, B in D.Mire Steinbuch

... je predmetni učitelj angleščine in srbohrvaščine, vendar ni nikoli poučeval. Delal je kot tiskar, računalniški programer-organizator, sistemski analitik, novinar in prevajalec. Objavljal je v revijah Alpinistični razgledi, Grif, Gea in Magazin. Prevedel je tri knjige z gorniško tematiko, Nevarna igra (Deep Play) Paula Pritcharda, Pogled z Monte Visa (In Monte Viso's Horizon) Willa McLewina in Iskalci svobode (Freedom Climbers) Bernadette McDonald. Je vnet ljubiteljski fotograf. Kot član foto-skupine Moste je do njene razpustitve razstavljal na klubskih in samostojnih razstavah. Pleza od leta 1986.
Najprej je bil dolgoletni občasni sodelavec Planinskega vestnika, nato je postal zunanji sodelavec, od marca 2013 je član uredniškega odbora, zadolžen za intervjuje in literaturo. Za prilogo PV je napisal Angleško-slovenski plezalski slovarček, Vodniček po Korziki in Vodniček po Nacionalnem parku Paklenica.

Tina Leskošek

Tina Leskošek... diplomirana biologinja, je od leta 2013 članica uredništva Planinskega vestnika, že od leta 2010 pa je sodelovala kot zunanja sodelavka. Je alpinistična inštruktorica, članica Alpinističnega odseka Rašica. Pri Planinskem Vestniku je zadolžena za področje alpinizma in izobraževanja, piše pa tudi članke s področja biologije in naravovarstva.

Arhiv planinskega vestnika