Predstavitev

Uredniški odbor

Vladimir Habjan
... je odgovorni urednik Planinskega vestnika. Že v osnovni šoli je urejal šolsko glasilo Solzice. Od leta 1994 objavlja v različnih časopisih in revijah (Slovenec, Turist, Delo Reportaže, Delo Dom, Nedelo, Fit, Naš Stik, Gea, Planinski vestnik, Grif, Sokol). Objavil je več kot 300 člankov s planinsko tematiko. Za revijo Gea je spomladi 1999 pripravil priročnik Gorništvo (priloga revije). V obdobju 1995-96 je bil urednik planinsko-alpinistične rubrike v reviji Turist. Njegova knjižna bibliografija je obsežna:
avtor gorniškega vodnika Manj znane poti slovenskih gora (Sidarta, 1999),
urednik in soavtor gorniškega učbenika Gibanje v zahtevnem gorskem svetu (PD Ljubljana-Matica, 2000),
pobudnik izdaje in urednik izbranih Tumovih planinskih spisov; za knjigo je prispeval spremno besedo, napisal opombe in zbral Tumovo planinsko-alpinistično publicistiko ter bibliografijo o Tumi (Tuma, 2000),
soavtor izletniškega vodnika Naravne znamenitosti Slovenije (soavtor Peter Skoberne, Sidarta, 2001),
soavtor planinskega vodnika Kamniško-Savinjske Alpe (soavtorji Andrej Stritar, Jože Drab, Andraž Poljanec, Planinska založba, 2003),
avtor gorniškega vodnika Zimski vzponi v slovenskih gorah (Sidarta, 2004),
soavtor planinskega vodnika Tržič (soavtorica Irena Mušič, Planinska založba, 2006),
soavtor planinskega vodnika Karavanke (soavtorica Irena Mušič, Sidarta 2007),
avtor gorniškega vodnika Brezpotja (Sidarta, 2009, ponatis 2017),
avtor leposlovne knjige Čez rob (Planinska založba, 2011, ponatis 2017),
glavni urednik in soavtor knjige Reševanje v gorah (GRZS, 2012)
sourednik in soavtor knjige Želja pomagati (GRS Kamnik, 2012)
sourednik zbornika Korak za korakom do stodvajsetih let (PD Kamnik, 2013)
avtor knjige Živeti z gorami (Planinska založba, 2013),
soavtor gorniškega vodnika Alpe brez meja (soavtorica Irena Mušič Habjan, Sidarta, 2017).
Vladimir Habjan je tudi amaterski fotograf z več kot 1000 objavljenimi fotografijami v časopisih, revijah, koledarjih, prospektih, zgibankah in knjigah. Za koledar PZS je v obdobju 1998-2012 vsako leto prispeval svoje fotografije. Doslej je imel osem samostojnih fotografskih razstav.
 
Emil Pevec
... je tehnični urednik Planinskega vestnika. Od leta 1997 je v Trzinu tudi tehnični urednik občinskega glasila Odsev. V letih 1998-1999 je bil glavni urednik tedaj po nekaterih ocenah najboljšega planinskega društvenega glasila Ongrčki. Od leta 1995 do 1998 je bil član UO MK PZS, od leta 1998 do 2000 je vodil Založniški odbor MK PZS, sedaj pa je njegov član. Uredil in oblikoval je pesmarico "Gorniška 1" (2001). Oblikoval je knjigo "Mentorji planinskih skupin" (2001), knjižice "Mladinska komisija v letu ..." (od leta 1998 do 2002) ter knjižice za letno in zimsko izpopolnjevanje vodnikov PZS (2000). Kot amaterski fotograf je sodeloval pri koledarjih PZS. Pripravil je zasnovo domačih spletnih strani MK PZS (http://www.pzs.si/mk).
V letu 2018 je prevzel tudi naloge tehničnega urednika Planinske založbe. 
 
Mateja Pate
... doktorica znanosti s področja veterinarske medicine, je od leta 2003 urednica rubrik Alpinizem, Naša smer in Novice iz vertikale. Z objavljanjem prispevkov z gorniško tematiko je začela leta 1993 pri reviji Tabor (1993-1995), nadaljevala pri Alpinističnih razgledih (1996-1999, nekaj časa namestnica glavnega urednika), Planinskem vestniku (od 1997 dalje), Grifu (1999-2002, zadnje leto urednica priloge A5) in reviji i-Gore (2003). V letih 1996 in 1999-2001 je bila načelnica Alpinističnega odseka Rašica; ob 25- letnici odseka je uredila zbornik Prvih petindvajset (2002); ob 30-letnici odseka pa zbornik Šest krat pet let (2007). Prispevke z različno tematiko je objavljala tudi v Prepihu (glasilu Rodu sivega volka) in Ructusu (glasilu študentov Veterinarske fakultete). Doslej je objavila prek 100 člankov z gorniško tematiko.
 
Irena Mušič Habjan
... doktorica kemijskih znanosti, je od leta 2008 članica uredniškega odbora Planinskega vestnika, zadolžena za rubrike Z nami na pot, GRS in V spomin. Je alpinistka in (prva) gorska reševalka z izpitom društva GRS Kamnik ter gorniška publicistka. Trenutno je tudi članica UO DGRS Kamnik kot tajnica in članica KINFO pri GRZS. S svojega poklicnega področja je objavila več znanstvenih člankov, skupaj z Vladimirjem Habjanom pa je soavtorica vodnikov Tržič (Planinska založba, 2006), Karavanke (Sidarta, 2007) in Alpe brez meja (Sidarta, 2017) ter avtorica vodnika Jezersko (Planinska založba, 2009). Je glavna urednica knjige Želja pomagati (GRS Kamnik, 2012), sourednica zbornika Korak za korakom do stodvajsetih let (PD Kamnik, 2013), urednica planinskih vodnikov Dolina Soče - Bovško (Planinska založba, 2017) in Dolomiti podolgem in počez (Planinska založba, 2019). Kot urednica deluje tudi v Planinski založbi.
 
Dušan Škodič
... tehnolog poštnega prometa, je od leta 2011 član, leto prej pa zunanji sodelavec uredništva Planinskega vestnika. Na planinskem področju ima opravljene tečaje za markacista, gorskega stražarja, vodnika in inštruktorja planinske vzgoje.
V Planinski vestnik piše od leta 1994, predvsem leposlovje in romantizirane zgodovinske teme. Piše tudi za Poštne razglede ter revijo Za srce, uspešno je sodeloval na nekaj literarnih natečajih. Je avtor romana Devet dni v avgustu (VED, 2005), za radio Dur je posnel 45 avtorskih oddaj s planinsko tematiko (Nad meglo).
 
Marta Krejan Čokl
... profesorica slovenščine in filozofije, je urednica mesečnika Viharnik, s poudarkom na gozdarstvu, trenutno edine koroške revije z več kot štiridesetletno tradicijo. V Viharniku od leta 2002 mesečno objavlja strokovne prispevke, poljudna besedila in besedila s hribovsko ali plezalsko tematiko, ga lektorira, ureja pa od leta 2010. Od leta 2007 je lektorica pri Planinskem vestniku, od 2011 pa zadolžena za rubrike o alpinizmu in športnem plezanju. Je alpinistična inštruktorica in članica Alpinističnega kluba Ravne na Koroškem.
 
Zdenka Mihelič
... profesorica matematike in fizike, v Planinskem vestniku pokriva dejavnosti PZS, narave in koč; na Radiu Univox pripravlja, ureja in vodi oddajo Čez hribe in doline, ki je na sporedu vsak tretji četrtek v mesecu, piše za lokalni časopis. Z veseljem pa vzame v roke tudi fotoaparat in lovi trenutke in lepote gora. Udejstvuje se tudi na prostovoljnem področju planinstva, je aktivna članica PD Ribnica, vodnica PZS kategorij A, B in D.
 
Mire Steinbuch
... je predmetni učitelj angleščine in srbohrvaščine, vendar ni nikoli poučeval. Delal je kot tiskar, računalniški programer-organizator, novinar in prevajalec.
Objavljal je v revijah Alpinistični razgledi, Grif, Gea in Magazin. Prevedel je dve knjigi z gorniško tematiko, Nevarna igra (Deep Play) Paula Pritcharda in Pogled z Monte Visa (In Monte Viso's Horizon) Willa McLewina. Je vnet ljubiteljski fotograf. Kot član foto-skupine Moste je razstavljal na klubskih in samostojnih razstavah. Pleza od leta 1986.
Najprej je bil dolgoletni občasni sodelavec Planinskega vestnika, nato je postal zunanji sodelavec, od marca 2013 je član uredniškega odbora, zadolžen za intervjuje. Za prilogo PV je napisal Angleško-slovenski plezalski slovarček, Vodniček po Korziki in Vodniček po Nacionalnem parku Paklenica.
 
Tina Leskošek
... diplomirana biologinja, je od leta 2013 članica uredništva Planinskega vestnika, že od leta 2010 pa je sodelovala kot zunanja sodelavka. Je alpinistična inštruktorica, članica Alpinističnega odseka Rašica in članica Komisije za varstvo gorske narave. Pri Planinskem Vestniku je zadolžena za področje alpinizma in izobraževanja, piše pa tudi članke s področja biologije in naravovarstva.