Predstavitev

Uredniški odbor

Vladimir Habjan
je od leta 2001 odgovorni urednik Planinskega vestnika.
- že v osnovni šoli je urejal šolsko glasilo Solzice;
- od leta 1994 objavlja v različnih časopisih in revijah (Slovenec, Turist, Delo Reportaže, Delo Dom, Nedelo, Fit, Naš Stik, Gea, Planinski vestnik, Grif, Sokol). Objavil je več kot 500 člankov s planinsko tematiko;
- za revijo Gea je spomladi 1999 pripravil poglobljen priročnik Gorništvo (priloga revije);
- v obdobju 1995-96 je bil urednik planinsko-alpinistične rubrike v reviji Turist;
- pisec več spremnih besedil;
- avtor gorniškega vodnika Manj znane poti slovenskih gora (Sidarta, 1999);
- urednik in soavtor gorniškega učbenika Gibanje v zahtevnem gorskem svetu (PD Ljubljana-Matica, 2000);
- pobudnik izdaje in urednik izbranih Tumovih planinskih spisov. Za knjigo je prispeval spremno besedo, napisal opombe in zbral Tumovo planinsko-alpinistično publicistiko ter bibliografijo o Tumi (Tuma, 2000);
- soavtor (Skoberne) izletniškega vodnika Naravne znamenitosti Slovenije (Sidarta, 2001);
- soavtor (Stritar, Drab, Poljanec) planinskega vodnika Kamniško-Savinjske Alpe (Planinska založba, 2003);
- avtor gorniškega vodnika Zimski vzponi v slovenskih gorah (Sidarta, 2004);
- soavtor (Mušič) planinskega vodnika Tržič (Planinska založba, 2006);
- soavtor (Mušič) gorniškega vodnika Karavanke (Sidarta, 2007);
- avtor gorniškega vodnika Brezpotja (Sidarta, 2009);
- urednik knjige Milana Vošanka: Gora je kakor ženska (Didakta, 2010);
- avtor leposlovne knjige Čez rob (Planinska založba, 2011);
- soavtor in urednik knjige Reševanje v gorah, Sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji (GRZS. 2012);
- soavtor knjige Želja pomagati, 90 let organiziranega reševanja na Kamniškem (Društvo GRS Kamnik. 2012);
- soavtor in član uredništva zbornika Korak za korakom do stodvajset let (PD Kamnik, 2012);
- avtor Živeti z gorami (Planinska zveza Slovenije, 2014);
- urednik knjige Ljudje v gorah (Planinska zveza Slovenije, 2016);
- avtor prispevkov v več Kamniških zbornikih (izdaja Občina Kamnik);
- amaterski fotograf z objavljenih preko 1.000 fotografij v časopisih, revijah, koledarjih, prospektih, zgibankah, čestitkah in knjigah. Za koledar PZS od leta 1998 dalje vsako leto prispeva svoje fotografije. Do sedaj je imel osem samostojnih fotografskih razstav.
- novinar, fotograf in snemalec revije Nap stik in spletnega portala elektrogospodarstva www.nas-stik.
 
Emil Pevec
... je tehnični urednik Planinskega vestnika. Od nekdaj mu je bilo všeč novinarsko delo, zato je z veseljem sodeloval pri oživitvi trzinskega krajevnega glasila Odsev in bil njegov tehnični urednik od konca leta 1996 do leta 2005. V letih 1998-2006 je bil glavni urednik tedaj po nekaterih ocenah najboljšega planinskega društvenega glasila Ongrčki, ki je predvsem z intervjuji z najboljšimi slovenskimi alpinisti močno presegali običajno društveno glasilo. V istem obdobju je bil organizator ok. 25 predavanj - vse z željo, da se v Trzinu spet bolj prebudi planinsko idejo.
Precej izkušenj ima z delom z mladimi planinci. Leta 1987 se je udeležil tečaja za mladinske planinske vodnike v Bavšici. Je vodnik PZS kategorij A in B (strokovni delavec v športu 2). Od leta 1988 do 2007 je vodil planinski krožek na OŠ Trzin. Leta 1992 je s prijatelji zopet pričel pripravljati 9-dnevne poletne mladinske planinske tabore, katere je do leta 2007 tudi vodil. Od leta 1993 do 2007 je vsako leto vodil vsaj eno ekipo osnovnošolcev na državnem tekmovanju "Mladina in gore" in se z njimi trikrat veselil naslova državnih prvakov.
Od leta 2002 je predsednik PD Onger Trzin.
Od leta 1995 do 1998 je bil član UO MK PZS, od leta 1998 do 2000 je vodil Založniški odbor MK PZS, kasneje pa je bil njegov član. Uredil in oblikoval je pesmarico "Gorniška 1" (2001, 2008, 2010, 2013). Oblikoval je knjige "Mentorji planinskih skupin" (2001), Planinski tabori (2002), Planinska orientacijska tekmovanja (2002), Priročnik za markaciste (2002, 2007), knjižice "Mladinska komisija v letu ..." (od leta 1998 do 2005) ter knjižice za letno in zimsko izpopolnjevanje vodnikov PZS (od leta 2000 do 2008). Pripravil je (v okviru MK PZS) seminar za urednike društvenih glasil (20. 10. 2001). Kot amaterski fotograf je sodeloval pri koledarjih PZS. Pripravil je zasnovo prvih domačih spletnih strani MK PZS. Občasno sodeluje pri radijskih oddajah (npr. Nastavi tazadnjo! Planinski krst - čudovito čudna ceremonija obiskovalcev gora).
Po koncu leta 2001, ko je prevzel delo tehničnega urednika Planinskega vestnika, se je osredinil predvsem na delo pri tem mediju, zaradi izkušenj, ki jih je pridobil v tem času, pa je leta 2020 prevzel še delo tehničnega urednika pri Planinski založbi. 
 
Mateja Pate
... ... je članica uredništva PV od leta 2003, ko je prevzela uredništvo rubrik Alpinizem, Naša smer in Novice iz vertikale, trenutno pa ureja prispevke za rubrike Zdravje, Kolumna, Planinčkov kotiček, Vzgoja in Športnoplezalne novice. Prispevke z gorniško tematiko, katerih se je od leta 1993 nabralo več kot 210, je najprej objavljala v revijah Tabor in Alpinistični razgledi (nekaj časa namestnica glavnega urednika), nato pa revijah Grif (članica uredništva, urednica novičarske priloge A5), i-Gore in Planinski vestnik. Objavljala je tudi v glasilu Rodu sivega volka (Prepih), glasilu študentov Veterinarske fakultete (Ructus) in časopisu Gora. Kot doktorica veterinarskih znanosti redno objavlja strokovne in znanstvene članke v domačih in tujih revijah s področja veterinarske medicine in mikrobiologije; bibliografija je dostopna na tej povezavi >>>. Poljudne prispevke z mikrobiološko in drugimi tematikami od leta 2017 občasno objavlja v reviji Pogled.
Uredila je dva zbornika Alpinističnega odseka Rašica, Prvih petindvajset (2002) in Šest krat pet let (2007).Od leta 2020 kot urednica sodeluje tudi s Planinsko založbo; doslej je uredila dve publikaciji - Nove dogodivščine v Pravljičariji (2020) in Osnove planinstva (2022). Za monografijo Sodobne metode v psihoterapiji in energijski medicini (2022) je napisala poglavje o metodi Feldenkrais.
.
 
Irena Mušič Habjan
... doktorica kemijskih znanosti, je od leta 2008 članica uredniškega odbora Planinskega vestnika, zadolžena za rubrike Z nami na pot, GRS in V spomin. Je alpinistka in (prva) gorska reševalka z izpitom društva GRS Kamnik ter gorniška publicistka. S svojega poklicnega področja je objavila več znanstvenih člankov, skupaj z Vladimirjem Habjanom pa je soavtorica vodnikov Tržič (Planinska založba, 2006), Karavanke (Sidarta, 2007) in Alpe brez meja (Sidarta, 2017) ter avtorica vodnika Jezersko (Planinska založba, 2009). Je glavna urednica knjig Želja pomagati (GRS Kamnik, 2012) in Gore nosimo v srcih (GRS Kamnik, 2022), sourednica zbornika Korak za korakom do stodvajsetih let (PD Kamnik, 2013) in planinsko-zgodovinskega vodnika Po poteh XIV. divizije (Planinska založba, 2022), urednica planinskih vodnikov Dolina Soče - Bovško (Planinska založba, 2017), Dolomiti po dolgem in počez (Planinska založba, 2019), Najvišji vrhovi evropskih držav (Planinska založba 2021) in Julijske Alpe, Zahodno od Soče in Pišnice (Planinska založba, 2022). Kot urednica deluje tudi v Planinski založbi.
 
Dušan Škodič
... je tehnolog poštnega prometa, je od leta 2011 član, leto prej pa zunanji sodelavec uredništva Planinskega vestnika. Na planinskem področju ima opravljene tečaje za markacista, gorskega stražarja, vodnika in inštruktorja planinske vzgoje. V Planinski vestnik piše od leta 1994, predvsem leposlovje in romantizirane zgodovinske teme. Piše tudi za Poštne razglede ter revijo Za srce, uspešno je sodeloval na nekaj literarnih natečajih. Je avtor romana Devet dni v avgustu (VED, 2005), zbirko zgodovinskih zgodb po resničnih dogodkih Ljudje v gorah (Planinska založba, 2016), zbirko zabavnih planinskih zgodb Smeh z gora (Planinska založba, 2020), in zgodovinsko-planinskega vodnika Meja na razvodnici (Planinska založba, 2021). Za radio Dur je posnel 45 avtorskih oddaj s planinsko tematiko (Nad meglo).
 
Marta Krejan Čokl
... profesorica slovenščine in filozofije. V svojem pisanju rada daje priložnost tistemu, kar pogosto ostaja skrito. Naj gre za intervjuje ali teme meseca, kolumne ali uvodnike, vedno išče stvari, ki se jih da videti z različnih vidikov in jih povedati tako, da jih lahko vsak razume, kakor hoče. Kot lektorica posveča veliko skrb pristni, čisti slovenski besedi, kar je eno izmed temeljnih poslanstev Planinskega vestnika. Kot alpinistka inštruktorica išče izzive v podobnem svetu, kakršnega najraje opisuje - v na videz ostrem in nevarnem, a v resnici domačem in prijetnem, če mu le dovoliš, da ostane tak, kakršen je. To si članica UO Planinskega vestnika ali Gozdna, kakor jo kličejo kolegi alpinisti iz AK Ravne na Koroškem, želi tudi zase, ostati takšna, kakršno poznajo bralci. Zato, da bi se vedno naučila kaj novega. Je urednica mesečnika Viharnik, trenutno edine koroške revije z več kot petdesetletno tradicijo, in profesorica slovenščine v Srednji šoli za fotografijo in oblikovanje Ljubljana. V Viharniku že od leta 2002 objavlja različne prispevke in ga lektorira, ureja pa od leta 2010. S Planinskim vestnikom je sprva sodelovala kot avtorica prispevkov z alpinistično tematiko, od leta 2007 kot lektorica, čez štiri leta pa je prevzela skrb za prispevke o alpinizmu in športnem plezanju ter za leposlovje. Sodeluje tudi s Planinsko založbo, in sicer kot lektorica ali urednica, ureja in lektorira pa tudi različne knjige, kataloge, biltene in podobno z drugih področij.
 
Zdenka Mihelič
... je profesorica matematike in fizike, vendar ni nikoli poučevala. Že med študijem so jo povabili v novinarske vode in planinsko-vodniško dejavnost.V Planinskem vestniku pokriva dejavnosti PZS, planinskih koč in narave, sodeluje z mediji za predstavitev tekoče številke Planinskega vestnika ter ureja Vestnikovo spletno stran. Na Radiu Univox pripravlja in ureja oddajo Čez hribe in doline, ki je na sporedu vsak tretji četrtek v mesecu, v Mestni knjižnici Ljubljana - Knjižnici Otona Župančiča vodi pogovorne gorniške večere z avtorji novih planinskih vodnikov ali z zanimivimi gorniškimi osebnostmi, za lokalni časopis Rešeto pa piše rubriko Planincem na pot. Z veseljem vzame v roke tudi fotoaparat in lovi trenutke in lepote gora.
Je mednarodna planinska vodnica UIMLA, udejstvuje se tudi na prostovoljnem področju planinstva, je aktivna članica PD Ribnica in PD Kamnik, vodnica PZS kategorij A, B in D, in strokovna delavka v športu 2. Štiri leta (2010-2014) je bila predstavnica za javnost pri PZS.
 
Mire Steinbuch
... je grafik - offset tiskar, in predmetni učitelj angleščine ter srbohrvaščine, vendar ni nikoli poučeval. Delal je kot tiskar, računalniški programer-organizator, novinar in prevajalec.
Objavljal je v revijah Alpinistični razgledi, Grif, Gea in Magazin. Prevedel je tri knjige z gorniško tematiko, Nevarna igra (Deep Play) Paula Pritcharda, Pogled z Monte Visa (In Monte Viso's Horizon) Willa McLewina in Iskalci svobode (Freedom Climbers) Bernadette McDonald. Je urednik izbirnega vodnika V zasnežene gore Gorazda Goriška.
Je vnet ljubiteljski fotograf. Kot član foto-skupine Moste je razstavljal na klubskih in samostojnih razstavah. Pleza od leta 1986.
Najprej je bil dolgoletni občasni sodelavec Planinskega vestnika, nato je postal zunanji sodelavec, od marca 2013 je član uredniškega odbora, zadolžen za intervjuje in literaturo. Za prilogo PV je napisal Angleško-slovenski plezalski slovarček, Vodniček po Korziki in Vodniček po Nacionalnem parku Paklenica.
 
Tina Leskošek
... je diplomirana biologinja, je od leta 2013 članica uredništva Planinskega vestnika, že od leta 2010 pa je sodelovala kot zunanja sodelavka. Je alpinistična inštruktorica in članica Alpinističnega odseka Rašica. Pri Planinskem vestniku je zadolžena za področje naravovarstva.