Predstavitev

Predstavitev rubrik

Uvodnik

Uvodnik je obvezen začetni del vsake številke Planinskega vestnika, njegov obseg je omejen na eno stran. Obravnavana tema skuša biti kar se da aktualna glede na dogodke, ki se v času objave ali tik pred njo dogajajo v gorah, oz. na dogodke, ki zadevajo ljudi, ki so kakorkoli povezani z gorami. Pogosto naj bi uvodnik komentiral dogajanja v planinski organizaciji. Če se le da, skuša biti tudi kritičen do nepravilnosti, ki se pojavljajo v gorniški srenji doma in na tujem in je načelno uravnan strogo naravovarstveno. Uvodnik pišejo najpogosteje člani uredniškega odbora in vabljeni pisci, ni pa izključeno, da uredništvo vanj uvrsti tudi kak tehten in pregnantno napisan prispevek od drugod. Če uvodnik napiše član uredniškega odbora, ga pred objavo preberejo vsi člani odbora, ki potem odobrijo objavo. Končno objavo odobri odgovorni urednik, za stališči uvodnika pa praviloma stoji celoten odbor, ali vsaj večina članov odbora. Zato vsebina uvodnika praviloma odraža mnenje in stališča večine uredništva.

Tema meseca

Tema meseca je obvezna rubrika vsake številke PV (razen v avgustovski številki). Vsebina je zelo poljubna in zajema vse vidike gora in gorniških dejavnosti. Praviloma obsega več prispevkov (največkrat 2-3) raznih avtorjev in je bogata s fotografijami. Vsi članki z različnih pogledov osvetljujejo določeno temo. Obseg prispevkov je v skladu s splošnimi pravili objavljanja v PV, uvodni, bolj pregledni prispevek pa je lahko tudi nekoliko daljši. Uredništvo določi obravnavano temo v skladu z vsebino prejetih člankov, dostikrat pa določi temo na novo in povabi razne avtorje na sodelovanje. V temi meseca pogosto pišejo tudi člani uredništva. 

Planinstvo

Rubrika Planinstvo je namenjena vsem prispevkom, ki opisujejo doživljanje gora in narave, pri čemer se ne omejujemo le na literarne prispevke, pač pa z veseljem objavimo tudi splošne teme s področja planinstva - od zgodovinskih prispevkov do naravovarstva. Dolžina prispevka ni predpisana, seveda pa imamo raje krajša besedila (do 10.000 znakov), le izjemoma objavimo tudi daljše članke. Veseli smo tudi krajših razmišljanj, ki jih objavimo kot miniature. Avtorji nam še posebej ustrežejo, če z besedilom pošljejo tudi kakovostne fotografije, ki se navezujejo na opisovano temo.
Svet je velik, pa vendar je hkrati vsak dan manjši ... Čezmorska potovanja niso več neskončno draga, zato vse več Slovencev potuje na druge celine in tam raziskuje tuja gorstva. Kar so včasih lahko počele le državne odprave, sedaj lahko naredi takorekoč vsak sam. V Planinskem vestniku vam želimo pomagati pri tem početju z objavo vaših doživetij in s strnjenimi navodili, kako se lotiti takih potovanj.

Z nami na pot

S Planinskim vestnikom bi vam radi širili gorska obzorja. V vsaki številki pripravimo eno do dve daljši reportaži, v katerih opišemo izbrana območja, privlačna za nas, ljubitelje gora. Bralcu skušamo na prijeten način predstaviti gore, naravo, ljudi, običaje, predvsem pa planinske poti in možnosti za sproščanje v naravi. S podatki iz naših reportaž se lahko vsak konec tedna podate v vam še neznane kraje naše domovine, lahko pa tudi načrtujete krajši ali daljši hribovski dopust nekje v sosednjih državah. Ob reportažah objavimo tudi štiri do osem bogato grafično opremljenih opisov izbranih tur na opisanih območjih. Objavljeni so v sredini revije, tako da jih je enostavno iztrgati in vzeti seboj na izlet. Trudimo se opisovati različne dejavnosti od hoje po nezahtevnih markiranih poteh, turnosmučarskih in tudi plezalnih tur.

Na turo

S Planinskim vestnikom bi vam radi tudi pomagali odkrivati domače in tuje gore. V vsaki številki pripravimo vodniški opis enega ali več izletov. Izbiramo ture, primerne za letni čas, v katerem izide revija. Trudimo se ponuditi vsakemu nekaj: visoke gore poleti, sredogorja spomladi in jeseni, turne smuke pozimi in spomladi ali pa zimske vzpone v snegu. Opisi so skrbno pripravljeni in nam podajajo osnovne napotke o tem kako na turo. Običajno to rubriko povežemo z rubriko Planinstvo in tako pomagamo bralcu, da sam opravi izlet, o katerem je prebral v reviji. Opis je običajno opremljen tudi s preglednim zemljevidom.

Planinski portret

Rubrika je namenjena predstavitvi planinskih delavcev, ki so uspešni na področju planinstva in v društvenem okolju. Planinska društva ali posamezniki lahko tudi sami predlagajo osebe, za katere želijo, da jih predstavimo v Planinskem vestniku. Urednica bo z njimi vzpostavila kontakt in jih povabila na razgovor. V okvir rubrike lahko uvrstimo tudi razgovor o društveni dejavnosti ali drugih planinskih aktivnostih, ki jih vodijo člani planinske organizacije.

Intervju

V tej rubriki objavljamo pogovore (intervjuje) z znanimi oziroma zanimivimi osebnostmi iz planinskega in alpinističnega sveta. Zapis pogovora naj se začne s kratkim uvodom in opisom, zakaj je do pogovora prišlo, potem pa si sledijo vprašanja in odgovori. Število vprašanj je odvisno tudi od dolžine odgovorov - pri redkobesednih sogovornikih jih je lahko več, kjer pa intervjuvanec že sam veliko pove, pa manj. Vprašanja naj bodo zanimiva, iskriva, tehtna, tudi hudomušna - skratka taka, da bodo bralci pogovor brali kot napeto zgodbo in da si bodo o osebi ustvarili čim bolj verno sliko. Po možnosti naj bo tok pogovora tak, da v njem prihaja tudi do zanimivih zasukov - skratka, čim manj monotonosti.
Dolžina zapisa pogovora naj ne bo predolga, obsega naj največ 10.000 znakov s presledki. Potrebujemo tudi fotografijo intervjuvanca in kakšno zanimivo fotografijo, ki se nanaša na vsebino pogovora. Pred izvedbo pogovora obvezno stopite v stik z uredništvom, ki vam bo dalo nadaljnja navodila, saj objavo pogovorov načeloma načrtujemo nekaj mesecev vnaprej.

Alpinizem

V tem sklopu objavljamo zapise o uspešnih plezalskih odpravah v tujino, o različnih srečanjih plezalcev, o novih smereh, ki so jih preplezali naši plezalci doma ali v tujini, razmišljanja o aktualni problematiki alpinizma, intervjuje z zanimivimi plezalskimi osebnostmi, predstavljamo domače plezalske kolektive, zanimiva plezalna področja, plezalno opremo in njeno uporabo itd. K sodelovanju vabimo plezalce vseh profilov (alpiniste, športne plezalce, ledne plezalce, balvaniste, ...), ki imajo smisel in veselje za pisano besedo!

Novice iz vertikale

Za sveže novice iz vertikale vsak mesec skrbi naš stalni sodelavec Peter Bajec - Poli, ki ureja tudi alpinistične novice na spletnih straneh Gore...Ljudje. Če bi svoje uspehe radi delili z bralci Planinskega vestnika, mu lahko novice pošljete na naslov novice.pv@gmail.com.

Športnoplezalne novice

Za novice iz sveta športnega plezanja zadnje čase vestno skrbi Peter Mikša. 

Novice iz tujine

O dogajanju na tuji alpinistični sceni v občasni rubriki poroča Boris Strmšek - Strmina.

Pisma bralcev

Vsi bralci so vedno vabljeni, da nam pišejo in povedo svoje mnenje! Z velikim veseljem jih objavimo, saj s tem pomagamo, da med planinsko javnostjo poteka konstruktivno kresanje mnenj o določenih problematikah. Seveda smo veseli kake pohvale, ki nas včasih doleti, objavimo pa tudi kritike našega dela.

Knjižne predstavitve

Bralcem v tej rubriki želimo redno predstavljati knjižno bero s področja planinstva, narave in dejavnosti, ki se navezujejo na gorski svet. Praviloma objavljamo predstavitve knjig s slovenskega knjižnega trga, zlasti tistih, ki so vseslovenskega pomena. Občasno predstavimo tudi odmevne knjige in zbornike, ki so krajevnega značaja, a utegnejo zanimati tudi širšo javnost. Iz tujine predstavljamo samo najodmevnejše knjige. Dolžina prispevka naj ne preseže 3.500 znakov.

Novice in obvestila

V rubriki društvene novice radi objavimo vse prispevke, ki jih na naš naslov pošiljajo posamezniki iz društev. Pridržujemo si pravico, da nekatere med njimi skrajšamo in priredimo za objavo. Trudimo se, da v rubriko vnesemo tudi aktualne dogodke iz delovanja organov PZS in informacije o večjih prireditvah.

Pesmi

Planinski vestnik je verjetno edina revija s področja planinstva, ki redno objavlja tudi poezijo. Oblika pesmi ni predpisana, dolžina pa je, saj mora pesem v reviji biti objavljena na eni strani, navadno v enem stolpcu. Vsebina pesmi naj se nanaša na doživljanje gora in dogodke v gorskem svetu - pesmi z drugačno tematiko ne objavljamo.

Varstvo narave

V rubriki predstavljamo zavarovane rastline in živali ter odpiramo pereča naravovarstvena vprašanja.

Varno v gore

V rubriki želimo bralcem podati čimveč znanj o varni hoji v hribe.

Iz dejavnosti PZS

V tej rubriki obveščamo o najpomembnejših aktivnostih planinske organizacije.

Zadnji pregled navodil: januar 2014

Arhiv planinskega vestnika