Oglaševanje

Oglaševanje v reviji

Naš cilj je narediti Planinski vestnik najboljšo slovensko planinsko revijo!

 

Vabimo vas, da nam pri tem pomagate. Oglejte si naš cenik oglasov, z veseljem pa se z vami dogovorimo tudi o drugačnih oblikah sodelovanja (sponzoriranje, dolgoročni sporazumi ipd).

Revija izhaja 11-krat letno v nakladi 4600 izvodov. Obsega 80 strani v barvnem tisku in formatu 200 × 280 mm.

Vabilo oglaševalcem

Planinski vestnik (v nadaljevanju PV) ima v slovenskem kulturnem prostoru prav posebno mesto. Gre za revijo, ki je začela izhajati že leta 1895 in praktično neprekinjeno izhaja do danes. Tako je PV najstarejša slovenska revija, poleg tega pa še ena najstarejših revij z gorniško tematiko na svetu, ki še izhaja. Je revija Planinske zveze Slovenije.

V prvem obdobju (pred prvo svetovno vojno) je revija poleg ideje planinskega udejstvovanja imela še izrazito narodno osveščevalno vlogo pri zaščiti naših gora pred agresivnimi nemškimi težnjami, med obema vojnama je PV postal zgodovinski zapisnik planinskih dogodkov in podvigov predvsem v domačih gorah, po drugi vojni pa je začel zasledovati tudi razvoj planinstva in alpinizma po svetu, še posebej v luči izjemnih uspehov slovenskega alpinizma v tujih gorah, predvsem v Himalaji.

Leta 2001 je urednikovanje PV prevzel novi uredniški odbor, v katerem so vrhunsko izobraženi in kompetentni poznavalci gorskega sveta, skoraj vsi pisci planinskih knjig in vodnikov, ki so reviji dali nov vsebinski in oblikovni zagon. Želja uredniškega odbora je narediti to danes edino slovensko planinsko revijo primerljivo s podobnimi revijami v evropskih alpskih deželah.

Revija je danes vsebinsko raznovrstna, saj objavlja najpomembnejše informacije o dogajanjih v planinstvu, od organizacijskih, društvenih in gospodarskih do športnih, odpravarskih in drugih. Prinaša predloge za izlete ter opise alpinističnih vzponov, prispevke o varstvu naravne in kulturne dediščine v gorskem svetu, leposlovne prispevke in pesmi ter slovstvene ocene, nasvete o opremi, varni hoji in plezanju, predloge za obiske tujih gora, trekinge, turno smučanje itd. Vse to je dokumentirano s kakovostnimi barvnimi fotografijami. Skratka, PV je revija, ki je namenjena vsem ljubiteljem gorskega sveta in narave, obenem pa tudi tekoči informator bogate dejavnosti Planinske zveze Slovenije.

Trenutno ima revija približno 3800 stalnih naročnikov, v prosti prodaji je bilo prodanih v lanskem letu več kot 3000 izvodov. Uredništvo se trudi, da bi naklado znatno dvignilo, se pa zaveda, da je to možno le z dodatno oblikovno in vsebinsko prenovo, ki pa zahteva dodatna finančna sredstva, zato računamo na vaše sodelovanje.

Cenik oglasov

Velikost oglasa Cena
4. stran ovitka 1200 EUR
2. ali 3. stran ovitka 1000 EUR
polovica 2. ali 3. strani ovitka 600 EUR
dvostranski oglas 1300 EUR
celostranski oglas 810 EUR
polstranski oglas 500 EUR
tretjinski oglas 405 EUR
četrtinski oglas 320 EUR
osminski oglas 180 EUR

Dimenzije oglasnega prostora

Popusti:
2 objavi: 5 %
3 objave: 10 %
4-5 objav: 15 %
6 ali več objav: 30 %

POGOJI

  • rok za rezervacijo oglasnega prostora in dostava oglasa je do 25. v mesecu,
  • za priložene (vložene) oglase, ki niso vpeti v revijo, izdelamo ponudbo po dogovoru (stroške vlaganja ter povečanja poštnine krije naročnik),
  • cene ne vključujejo DDV-ja.

Kontaktna oseba

Hedvika Petkovšek
Tel.: (01) 434 56 90
E-pošta: hedvika.petkovsek@pzs.si

DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
SWIFT: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0001 6522 551

Arhiv planinskega vestnika