Oglaševanje

Oglaševanje na spletni strani

Oglaševanje na spletni strani (oglasno mesto v okenčku na desni strani), maksimalno šest oglaševalcev na enkrat.
Velikost oglasa je ležeči 186 px x 130 px.
Tedenski oglas (7 dni): 40,00 EUR.
Mesečni oglas (30 dni): 115,00 EUR.

Oglaševanje na spletni strani (oglasno mesto v okenčku na desni strani), maksimalno šest oglaševalcev na enkrat.
Velikost oglasa je pokončni 186 px x 260 px.
Tedenski oglas (7 dni): 65,00 EUR.
Mesečni oglas (30 dni): 180,00 EUR.

Popusti:
2 objavi: 5 %
3 objave: 10 %
4-5 objav: 15 %
6 ali več objav: 30 %

Vse cene so v eurih brez DDV.

XLS: Ponudba za oglaševanje v Planinskem vestniku in na spletni strani Planinskega vestnika

Arhiv planinskega vestnika